Leefbaarheid anno nu

Er bestaat geen eenduidige definitie van leefbaarheid. Het is een retorisch begrip waarvan de exacte betekenis veelal impliciet blijft. In relatie tot buurten heeft het hoofdzakelijk betrekking op goed en prettig wonen. In de loop der jaren is de betekenis van het begrip veranderd. Hoewel leefbaarheid daardoor lastig meetbaar is, wijzen veel statistische instrumenten erop dat de leefbaarheidskloof tussen ‘goede’ en ‘slechte’ wijken de afgelopen tien jaar is gegroeid.

wijkenbeleid