Adverteren in Nieuwsflits Stad en Regio?

Informeer naar de mogelijkheden en tarieven.

Agenda

Het geheim van Den Helder

Landelijk congres op woensdag 27 september in Den Helder over de betekenis van stedelijke vernieuwing in middelgrote steden. Partners van Platform31 ontvangen 50 euro korting (code:NPZS23).

Meer informatie


Reducing land take – examples from abroad

Symposium van PBL, woensdag 27 september, 13 uur, Den Haag, The European objective to achieve ‘No Net Land Take in 2050’ has taken spatial planners in the Netherlands by surprise. Other member states, however, have been actively trying to reduce their urban development for years. What can we learn from each other?

Meer informatie


Duurzame mobiliteit

Het CROW organiseert op dinsdag 3 oktober een congres over regionale mobiliteitsprogramma’s (RMPs) en de bijdrage die deze kunnen leveren aan duurzame mobiliteit.

Meer informatie


European Urban Initiative

Het European Urban Initiative heeft de tweede ronde voor aanvragen voor financiering vanuit het Innovative Actions programma geopend. Deze steun is bedoeld om steden te stimuleren om te experimenteren met vernieuwende oplossingen voor hedendaagse stedelijke uitdagingen. Gemeenten kunnen zich tot en met 5 oktober 2023 (14 uur) aanmelden voor één van de drie thema’s: het vergroenen van steden, duurzaam toerisme, en het benutten van talent in krimpende steden.

Meer informatie


De Dag van de Stad 2023

De opgaven in onze steden – de klimaatcrisis, woningtekort, sociale ongelijkheid – zijn divers en complex en worden zichtbaar in onze wijken. Op maandag 9 oktober nodigt Arnhem jou uit om de stad van dichtbij te bekijken.

Meer informatie


Nationaal Warmte congres

Congres over de invulling van de warmtetransitie waarbij samenwerken en verbinden centraal staat, donderdag 12 oktober, Apeldoorn.

Meer informatie


Entrepreneurial Ecosystems

Deze masterclass van Universiteit Utrecht i.s.m. Birch start 26 oktober. Je leert de unieke sterktes en zwaktes van jouw regionale ecosysteem kennen om zo productief ondernemerschap te laten floreren.

Meer informatie


‘Wonen de nieuwe arbeidsvoorwaarde?’

WoonDebat van BLG Wonen, woensdag 1 november, 15 – 17 uur, Eindhoven. Moeten werkgevers niet meer doen om het huidige tekort van 390.000 woningen terug te dringen?

Meer informatie


(On)benut potentieel

Congres van NRP over herontwikkeling van bestaand vastgoed, donderdag 2 november, Den Haag. Thema’s: Onbenut potentieel, Wonen en vitale wijken, en Energie en materialen.

Meer informatie


Splitsen en optoppen van vastgoed

Masterclass van FOI, woensdag 8 november in Woerden, over het splitsen en optoppen van woningen, oftewel het gebruiken van bestaande woningvoorraad om woningen toe te voegen aan de markt. Met een bijdrage van Frank Wassenberg (Platform31). Partners van Platform31 krijgen 50 euro korting. Lees de folder (pdf).

Meer informatie (FOI)


Leergang Stedelijke gebiedstransformatie voor professionals

Vanaf 3 november start een nieuwe leergang speciaal voor professionals die zich bezighouden met stedelijke gebiedstransformatie. De leergang biedt inhoudelijk en procesmatig inzicht in transformatieopgaven en leert deelnemers verschillende sturings-, organisatie- en financieringsvormen herkennen en toepassen op de (eigen) praktijk. Het is een initiatief van het Programma Stedelijke Transformatie i.s.m. de SKG Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft. 

Meer informatie