Adverteren in Nieuwsflits Stad en Regio?

Informeer naar de mogelijkheden en tarieven.

Agenda

Storm en stilte

PlanDag 2024, donderdag 30 mei, Zwijndrecht, België, over hoog- en laagdynamische processen in de maatschappij en het vakgebied van de ruimtelijke professional. Deadline abstracts is 28 februari 2024.

Meer informatie


Arbeidsmarktkrapte en continuïteit van dienstverlening

Bestuurdersdiner van A&O fonds Gemeenten, woensdag 29 mei, 17.00 -21.30 uur, Bussum, over de continuïteit van dienstverlening bij de huidige arbeidsmarktkrapte.

Meer informatie


Gebiedsontwikkeling, deelmobiliteit voor iedereen

Leer tijdens een bijeenkomst van programma Natuurlijk!Deelmobiliteit, donderdag 30 mei, 14.30-16.30, Utrecht, hoe je duurzame mobiliteit – zoals lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit – in een gebiedsontwikkelingsproces kan stimuleren en faciliteren.

Meer informatie


Nederland op de tekentafel: 100 jaar toekomstideeën

Tentoonstelling in het Nieuwe Instituut, Rotterdam, t/m 2 juni. Zowel nieuwe ontwerpvoorstellen als talloze voorbeelden uit de architectuurcollectie geven inspiratie voor een nieuwe visie op de inrichting van ons land.

Meer informatie


WindDay

Congres van Euroforum, donderdag 13 en vrijdag 14 juni, Vlissingen, voor alle professionals in de windsector.

Meer informatie


‘Nederland voor toekomstige generaties’

Rli-conferentie, donderdag 20 juni, Utrecht. Discussieer mee over de vraag welk Nederland we willen én kunnen achterlaten voor toekomstige generaties.

Meer informatie


Sociale en betaalbare woningbouw voor corporaties en gemeenten

In de leerkring van Platform31, 20 juni28 november, ga je samen aan de slag om sociale en betaalbare woningbouw te realiseren. Ontdek kennis, tools en inzichten die je verder helpen. Met ruimte voor inbreng van casussen en delen van eigen ervaringen.

Meer informatie


De kracht van experimenteren – eindsymposium Crisis- en herstelwet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari jongstleden kwam een einde aan de Crisis- en herstelwet (Chw). Op donderdagmiddag 20 juni kijkt het ministerie van BZK in Den Haag met onder anderen Jan Peter Balkenende, Jacqueline Cramer, Carla Moonen, Friso de Zeeuw, Chris Kuijpers en Monique Arnolds terug op 14 jaar Chw.

Meer informatie


Klimaatrisico’s bij woningcorporaties

Door klimaatverandering kunnen woningen kwetsbaar zijn voor allerlei risico’s: van overstroming tot hittestress of funderingsproblematiek. Tijdens het vierdaagse trainingstraject van DGBC krijg je handvatten om voor de woningvoorraad de klimaatrisico’s op gebieds- en gebouwniveau in beeld te brengen. Corporaties kunnen kosteloos meedoen. Startdata: 26 september en 21 november.

Meer informatie


Portefeuille- en assetmanagement voor woningcorporaties

Het proces, de organisatie en opzet van portefeuillebeleid
Tijdens deze cursus van PAOTM, 8 en 9 oktober en 5 en 6 november, leer je meer over het proces, de organisatie en de opzet van portefeuillebeleid, met de nadruk op portefeuille- en assetmanagement.

Meer informatie


Recente ontwikkelingen in het wonen

Inzicht in trends, beleidsinstrumenten en effecten
In deze cursus van PAOTM brengen docenten recente ontwikkelingen in de woningmarkt met elkaar in verband, reiken zij nieuwe beleidsinstrumenten aan en komen de effecten van nieuw beleid aan de orde.

Meer informatie


Trends in de woonruimteverdeling

De laatste ontwikkelingen, context en tips voor de eigen praktijksituatie
De afgelopen jaren is de druk op de sociale huursector verder toegenomen. In de cursus van PAOTM kijken we kritisch naar het functioneren van bestaande systemen en werkwijzen van woonruimteverdeling.

Meer informatie