'10 tot 15 procent minder kennismigranten door versobering expatregeling'

Door de versobering van de expatregeling zullen er 10 tot 15 procent minder kennismigranten naar Nederland komen. Dat concludeert SEO Economisch Onderzoek in een evaluatie in opdracht van het ministerie van Financiën.
Url: https://nos.nl/artikel/2524595-10-tot-15-procent-minder-kennismigranten-door-versobering-expatregeling
Zie ook:

Kamerbrief over aanbieding rapport Evaluatie ETK en 30%-regeling (ministerie van Financiën)