Nieuws

Mensen met Nederlandse herkomst hebben meest gesegregeerde netwerk

Mensen met een Nederlandse herkomst hebben in verhouding weinig mensen met een andere herkomst in hun netwerk van buren, collega's, familie, huisgenoten en klasgenoten. Zij leven dus gesegregeerder dan mensen met een andere herkomst. Hoe hoger het inkomen, hoe meer gesegregeerd het netwerk is van mensen met een Nederlandse herkomst. Lees meer

Onderzoek naar kosten van decentrale uitvoering van klimaat- en energiebelei

Adviesbureaus Andersson Elffers Felix (AEF) en Improven hebben hun onderzoek naar de kosten van de decentrale uitvoering van het klimaat- en energiebeleid afgerond. Het onderzoek vormt de basis voor een advies van de ROB over de bekostiging en governance van de decentrale uitvoering van het klimaat- en energiebeleid dat eind maart zal verschijnen. Lees meer

Investeringsvolumes Nederlandse woningmarkt in 2023 dalen met 70% - dit zijn de oorzaken

Internationaal vastgoedadviseur Savills heeft een nieuw rapport gepubliceerd waarin een uitgebreide analyse wordt gegeven van de factoren die invloed hebben op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt. Ondanks gunstige vraag- en aanbodfactoren, waarbij de groei van de bevolking en toename van het aantal huishoudens de verwachtingen overtreft en de vraag naar huurwoningen toeneemt, benadrukt het rapport dat de Nederlandse woningbeleggingsvolumes meer dan drie keer zo laag zijn geworden in vergelijking met de piekjaren 2018, 2019 en 2020. Lees meer

Prijzen koopwoningen in januari bijna 2 procent hoger dan jaar eerder

In januari 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 1,8 procent hoger dan in januari 2023. Ten opzichte van december 2023 stegen de prijzen in januari met 1,2 procent. Lees meer

Air quality: Council and Parliament strike deal to strengthen standards in the EU

Today the Council presidency and the European Parliament’s representatives reached a provisional political agreement on a proposal to set EU air quality standards to be attained with the aim of achieving a zero-pollution objective, thus contributing to a toxic-free environment in the EU by 2050. It also seeks to bring EU air quality standards in line with the World Health Organization (WHO) recommendations. Lees meer

Kosten klimaatbestendige woningmarkt voorlopig beheersbaar, maar tweedeling ligt op de loer

Verduurzaming en maatregelen tegen fysieke klimaatrisico’s gaan gepaard met kosten voor woningeigenaren. Dit kan aanzienlijke impact hebben op de getroffen huishoudens en regio’s. Normen en informatie zijn belangrijk voor een eerlijke verdeling van de klimaatkosten. Een gezamenlijke analyse van de onderzoekers van ABN AMRO, ING en Rabobank. Lees meer

Almere in 2023 gegroeid met 1663 nieuwe woningen

In Almere zijn in 2023 1663 nieuwe woningen opgeleverd. De gemeente is blij met dit aantal, gezien haar ambitie om zo veel mogelijk woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. In 2021 en 2022 bedroeg het totaal aantal opgeleverde woningen op jaarbasis respectievelijk 1615 en 1821. Lees meer

Wachtlijsten stroomaansluiting nemen toe

Toegang tot het elektriciteitsnet is niet altijd meer vanzelfsprekend. Wie een nieuwe of een verzwaarde stroomaansluiting nodig heeft, komt steeds vaker op een wachtlijst te staan. Op dit moment staan er 9400 ondernemers op de wachtlijst voor afname van elektriciteit, en nog eens 10.000 op de wachtlijst voor teruglevering van elektriciteit. Lees meer

De lessen van het Utrechtse herhaalde daklozenbeleid

Utrecht ontwikkelde in 2019 een aanpak die - herhaalde - dakloosheid moet voorkomen. Nienke Boesveldt van de Universiteit van Amsterdam en student Mette Palm onderzochten de effectiviteit ervan. Met hun bevindingen kunnen álle gemeenten hun voordeel doen. Lees meer

Gemiddelde transactieprijs koopwoning in 2023 ruim 416 duizend euro

In 2023 was de gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning ruim 416 duizend euro. In Bloemendaal werd het meeste betaald voor een bestaande koopwoning, in Pekela het minst. Net als in 2022 waren er in 2023 drie gemeenten met een gemiddelde transactieprijs boven 1 miljoen euro. In drie gemeenten was deze gemiddeld lager dan 250 duizend euro. Lees meer

Geef tijdelijke flexwoningen de aandacht van een volwaardige ontwikkeling

Flexwoningen zijn onmisbaar in de strijd tegen het woningtekort. Maar hoe zorg je als gemeente of corporatie dat zo’n project een volwaardige ontwikkeling wordt en niet een noodoplossing blijft? Het Haagse VLOT architecten deed onderzoek. “Het gaat eerder om meer tijd, liefde en aandacht dan om meer geld en budget.” Lees meer

Omgevingswet helpt bij huisvesting buitenlandse arbeidskrachten

Bedrijven schreeuwen om arbeidskrachten en halen veel werknemers naar Nederland. Meer en kwalitatief goede flexibele woonruimte voor deze arbeidskrachten is daarom nodig. De Omgevingswet biedt extra ruimte om van een bestemming of activiteit in een omgevingsplan af te wijken. Dat biedt investeerders zekerheid. Een gecoördineerde regionale of landelijke aanpak is dan wel een must, zeggen experts. Lees meer

'We doen domweg niet genoeg'

Vooral in dichtbevolkte steden gaan we de klimaatverandering aan den lijve ondervinden. Hittestress, droogte in voorjaar en zomer, en enorme ‘moessonregens’ in de winter. De schade kan oplopen tot honderden miljoenen euro’s bij een zeer extreme bui, blijkt uit de ‘wolkbreukschadeschatter’. Lees meer

RVS adviseert rijksoverheid het zelfredzaamheidsprincipe af te schaffen

Ongeveer één op de zes volwassenen in Nederland heeft te maken met (dreigende) bestaansonzekerheid, met alle maatschappelijke kosten van dien. Om bestaansonzekerheid te voorkomen en verminderen, moet de rijksoverheid het zelfredzaamheidsprincipe afschaffen. Hulp en ondersteuning aan mensen moet zich niet richten op korte termijn herstel, maar op weerbaarheid op de lange termijn. Dit adviseert de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) in het advies ‘Van overleven naar bloeien: bestaansonzekerheid voorkomen en verminderen’. Lees meer

Voorstellen voor snellere en beter betaalbare bouwprojecten

Het instrumentarium voor het grondbeleid van gemeenten is historisch zo gegroeid en heeft goede kanten, maar er zijn ook dilemma’s en knelpunten. In een position paper analyseren de VNG en de Vereniging voor Grondbedrijven de problematiek en geven ze concrete oplossingen om het grondbeleid te verbeteren. Lees meer

Het fysieke met het sociale verbinden, een verantwoordelijkheid voor ons allen

Gebiedsontwikkelaars krijgen steeds meer oog voor het maken van maatschappelijke impact. Dan gaat het om veel meer dan alleen goed stenen stapelen. De kunst is om het fysieke en het sociale domein te verbinden en beide perspectieven gelijkwaardig in ogenschouw te nemen. Siobhan Burger neemt ons mee in haar praktijk bij Dura Vermeer. Lees meer

Minder vergunde nieuwbouwwoningen in 2023

In 2023 werd voor bijna 55 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat is 15 procent minder dan in 2022. Vooral voor koopwoningen werden minder vergunningen afgegeven (-23 procent). Voor huurwoningen was dit 6 procent minder dan in 2022. Lees meer

Gebiedsontwikkeling vanaf 2024 vergt samenwerking, publiek-privaat en publiek-publiek

Gebiedsontwikkeling moet dóór, is ook de overtuiging van Theo Stauttener. Hij analyseerde op welk moment in Nederland de venijnige tegenwind opstak die de businesscase van veel bouwprojecten onder druk zet. Zijn oplossing: een betere samenwerking tussen overheid en markt en tussen overheden onderling. Lees meer