Nieuws

Roermond: Herontwikkeling voormalig V&D pand en omgeving blaast nieuw leven in de binnenstad

Een intensieve samenwerking met inwoners, belangstellenden en diverse stakeholders leidde tot een ambitieus plan om de leefbaarheid, verblijfskwaliteit, verduurzaming en hittestress in de binnenstad van Roermond te verbeteren: Het ‘Gebiedsprofiel binnenstad’. (...) Door het onttrekken van 8.000 m2 aan de leegstandsvoorraad op deze locatie en de toevoeging van overwegend wonen, wordt de stedelijke dynamiek versterkt en de leefbaarheid vergroot. (...) Momenteel legt het college van B&W een voorstel voor aan de gemeenteraad om via een bestemmingsreserve, een investering van 10 miljoen euro voor het Centrumkwartier vrij te maken. Lees meer

Hoe kunnen gemeenten met groen bijdragen aan gezondheidspreventie?

Het wordt steeds duidelijker dat groen een positief effect heeft op gezondheid en welzijn. Groen zou daarom een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij preventie in de gezondheidszorg. Hoe kunnen gemeenten er voor zorgen dat groen hiervoor benut wordt? Onderzoekers van Wageningen University & Research verkenden in twee gemeenten (Dordrecht en Nijmegen) die hierin voorlopen op welke manieren zij hierop sturen. Lees meer

House prices down, rents up between Q3 and Q4 2023

In the fourth quarter of 2023, house prices decreased by 0.3% while rents increased by 0.6% in the EU compared with the third quarter of 2023. Compared with the fourth quarter of 2022, house prices in the EU increased by 0.2%, while rents increased by 3.0%. Lees meer

Amsterdam: Prognose bevolking 2024-2050

Amsterdam blijft groeien, vooral door buitenlandse migratie. (...) Begin januari 2024 telde de stad 931.748 inwoners. De verwachting is dat dit aantal in 2050 gestegen zal zijn tot 1.079.168, een groei van 16 procent. Lees meer

Gezonde leefomgeving vraagt om verplichtend beleid

Opinie. Om tot een gezonde leefomgeving te komen, is verplichtend landelijk beleid nodig, zodat gemeenten en lokale partijen zich gesteund voelen in hun lokale gezondheidsbeleid. Dat stelt hoogleraar Ien van de Goor (Tilburg University). Lees meer

Gemeente Voorschoten en Niersman Projectontwikkeling B.V. sluiten overeenkomst voor bouw van 100 woningen op Segaar-Arsenaal-terrein

De handtekeningen zijn gezet. Op het Segaar-Arsenaal-terrein in Noord-Hofland komt een kleinschalige woonwijk met 100 woningen en een park. De wijk bevat een mix van huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Lees meer

Handreiking 'Beleid maak je samen'

De handreiking ‘Beleid maak je samen’ adviseert en inspireert gemeenten over hoe zij jongeren met ervaring met dak- en/of thuisloosheid kunnen betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van de woonzorgvisie. Lees meer

Uitbreiding van de metro-infrastructuur in Europa

Om aan de effecten van de stedelijke bevolkingsgroei en de toegenomen vraag naar transport en mobiliteit te voldoen, worden nieuwe metrolijnen aangelegd en bestaande lijnen uitgebreid via ambitieuze infrastructuurprojecten van gemeenten in verschillende Europese landen. Lees meer

Groot bouwpotentieel op bestaande logistieke brownfields

Het verdichtingspotentieel op bestaande logistieke brownfields is groot. Bij 75 onderzochte cases gaat het om 500.000 m² aan extra te realiseren vastgoed (+25%) en vijf tot acht miljoen m3 aan extra toe te voegen gebruiksruimte (+25-40%). Stec Groep en DENC (part of Sweco) onderzochten of grootschalige logistieke kavels van meer dan 25 jaar oud potentie bieden voor beter benutten. Deze potentie blijkt groot te zijn en bovendien kunnen met ruimere planologische kaders nog meer meters gerealiseerd worden. Lees meer

'Transformatie naar Woningen': een nieuw open access boek

Nederland kampt met een toenemende woningcrisis, maar tegelijkertijd staan veel gebouwen leeg. Het boek 'Transformatie naar Woningen', redactie door vier BK-onderzoekers, geeft een uitvoerig overzicht van de haalbaarheid en duurzaamheid van het transformeren van deze gebouwen naar woonruimte. Lees meer

TU Delft presenteert visie op oplossen woningnood

Op 2 april presenteert de TU Delft haar advies voor de aanpak van de woningnood in een online rapport, een publieke tentoonstelling en een openbaar debat. In het rapport, getiteld ‘Ruimte voor wonen’ bundelen experts hun kennis, adviseren ze integrale maatregelen en presenteren ze innovatieve benaderingen om het woningtekort in Nederland aan te pakken door huisvesting, energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit, industrie, landbouw, infrastructuur en natuur met elkaar te verweven. Lees meer

Jantje Beton slaat alarm steeds minder kinderen spelen buiten

Jantje Beton heeft alarm geslagen met het Buitenspeelalarm. Uit nieuwe onderzoekscijfers blijkt: steeds minder kinderen spelen buiten. Niet buitenspelen zorgt voor ernstige fysieke en mentale klachten onder kinderen, zoals overgewicht, slechtziendheid, depressie en slapeloosheid. Als het zo doorgaat, verliezen we een hele generatie aan 'binnenzitten’. Lees meer

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken over 'retro-innovatie'

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (nr 1) schrijft hoe sociaal werk in de verdrukking is geraakt door marktwerking en het bedrijfsmatig aansturen. Jos van der Lans stelde het dossier 'Hoogste tijd voor retro-innovatie' samen. Lees meer

Van mixed use naar blended use

Kantoren en universiteitsgebouwen staan in weekenden en avonduren veelal leeg. Na corona zijn daar door de thuiswerkcultuur soms nog doordeweekse dagen bijgekomen. Tegelijk is de ruimte in Nederland schaars. Kan slimmer omgaan met verborgen leegstand, leiden tot levendiger wijken? Lees meer

Structureel regionaal-economisch beleid nodig

De groei van de productiviteit, en daarmee van het verdienvermogen van de Nederlandse economie, staat onder druk. Beleid dat gericht is op het verbeteren van de productiviteit is daarom belangrijk. En dat beleid kan niet heen om het belang van regio’s. Lees meer

Slechte luchtkwaliteit geeft grotere kans op infectie en ernstige ziekte door corona

Mensen die wonen in gebieden met een slechte luchtkwaliteit hebben meer kans om corona te krijgen. Ook zijn de klachten erger, waardoor meer mensen overlijden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en GGD GHOR Nederland. Lees meer

OV magazine over publieke mobiliteit

In OV magazine (nr 1) artikelen over deelfietsen (verder stimuleren in Zuid-Holland), Beter Bus (voorproefje van publicatie over Bus Rapid Transit) en stedenbouwkundige Daan Zandbelt (De Zwarte Hond) over het inrichten van stationsgebieden. In het dossier aandacht voor publieke mobiliteit - aanvullend op openbaar vervoer - zoals flexbus, buurtbus en deelauto. Lees meer

Nieuwe studentenwoningen in De Esch bieden hoop voor Rotterdamse studenten

In De Esch worden binnenkort 380 nieuwe (flex)woningen gebouwd, speciaal voor studenten. Deze nieuwe woningen zijn bedoeld om het tekort aan studentenhuisvesting in Rotterdam aan te pakken. Lees meer

Krimpen aan den IJssel: 'Meest giftige plek van Nederland' wordt na 40 jaar schoongemaakt

De grootste sanering van Nederland gaat in april van start. Het zwaar vervuilde EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel, waar een koolteer-fabriek en een chemisch afvalverwerker hebben gestaan, wordt schoongemaakt en opgeruimd. In de grond zitten kankerverwekkende stoffen, teer en olie. Het prijskaartje voor de overheid: zo'n 60 miljoen euro. Lees meer

RO magazine over ruimte voor circulaire maakbedrijven

In RO magazine (nr 2) artikelen over getijdenenergie op de Wadden, ketensamenwerking bij woningbouw (ontwikkelaars en gemeenten nemen het voortouw), planregels omzetten (omgevingsplan vullen), het omgevingsprogramma (kansen en risico's), ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen, industrieel erfgoed (Amersfoort), ruimte scheppen voor circulaire maakbedrijven, terugdringen van sociale en gezondheidsachterstanden (aandacht voor ruimtelijke dynamiek noodzakelijk) en een interview met Martin van Rijn (Aedes) over de voorwaarden om 50.000 middenhuurwoningen te bouwen. Lees meer