Nieuws

684 verkeersdoden in 2023

In 2023 kwamen 684 mensen in Nederland om door een verkeersongeval. Dat zijn 61 verkeersdoden minder dan een jaar eerder, maar opnieuw meer dan tussen 2010 en 2021. Voor het vierde jaar op rij kwamen meer fietsers (270) dan inzittenden van personenauto's (194) om in het verkeer. Lees meer

Groningse regiocentra krijgen impuls met brede welvaart-aanpak

Als leefbaarheid ergens een thema is, dan is het wel Groningen waar aardbevingen en bevolkingskrimp de laatste jaren in een pittige cocktail samenkwamen. Voor 11 regiocentra zet dat druk op de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving. Een Masterplan moet de omkering brengen. Daniel Depenbrock en Jos van Dalen lichten de aanpak toe. Lees meer

IMF: Nederlandse economie en financiële sector staan er goed voor

Het gaat goed met de Nederlandse economie en financiële sector, dat concludeert het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Ook loopt Nederland wereldwijd voorop in het toezicht op klimaatgerateerde risico’s. Maar er zijn ook knelpunten in de Nederlandse economie waarvoor het IMF aandacht van beleidsmakers vraagt, bijvoorbeeld de krappe arbeidsmarkt. Lees meer

In vierde kwartaal meer nieuwbouwwoningen verkocht

In het vierde kwartaal van 2023 steeg het aantal verkochte nieuwbouwwoningen naar 6,1 duizend, 15 procent meer dan een jaar eerder. Ondanks deze toename is het totaal aantal verkochte nieuwbouwwoningen in 2023 met 16,6 duizend het laagste in de afgelopen vijf jaar. De prijzen van nieuwbouwwoningen waren 3 procent hoger dan een jaar eerder. Lees meer

Omslag op ooghoogte, de toekomst van de Nederlandse plint – deel 1

De Nederlandse plint staat een zelden eerder vertoonde transformatie te wachten. Conrad Kickert legde hier eerder uit dat we deze omslag kunnen zien als kans, maar we moeten wel begrijpen waar deze vandaan komt. Welke krachten spelen er in de transformatie van de plint? De eerste in een serie van drie artikelen, waarin de analyse centraal staat. Lees meer

Ruimtelijk voorstel: goede start, maar voor concrete keuzes is meer nodig

Het is goed dat het Rijk en de provincies door de ruimtelijke voorstellen weer samenwerken aan de ruimtelijke ordening van Nederland. Toch is er nog veel werk te doen, stellen Ralph Kohlmann, Josse van Sleeuwen en Julia Stam van Berenschot. De provinciale voorstellen zijn te abstract, te veelomvattend en te vrijblijvend om van visie naar uitvoering te komen. “Wij verwachten dat deze complexiteit leidt tot een impasse in de ruimtelijke ordening.” Lees meer

Arons en Gelauff presenteert ontwerp tweede fase Schoterkwartier Haarlem

Dit jaar wordt gestart met de bouw van de tweede fase van woningbouwproject Schoterkwartier in Haarlem. Op een braakliggend terrein langs het Spaarne verrijst een blok met onder meer een dubbele woontoren van 53 meter hoog (108 woningen), naar ontwerp van Arons en Gelauff Architecten. Lees meer

Knelpunten Metropolitaan wegennet in kaart

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft een analyse laten uitvoeren van de doorstroming en de betrouwbaarheid van het wegennet in de metropoolregio. Dit onderzoek over 2023 is uitgevoerd door Goudappel en maakt een vergelijking met de analyse over 2019. Ten opzichte van 2019 is de doorstroming en betrouwbaarheid van het verkeer in 2023 achteruit gegaan. Lees meer

1,4 miljoen woningen onderdeel van Vereniging van Eigenaren

Op 1 januari 2022 waren er 135 duizend Verenigingen van Eigenaren (VvE) die samen ruim 1,4 miljoen woningen beheerden. De meerderheid van de VvE’s beheerde echter een relatief klein aantal woningen. Slechts 15 procent van de VvE’s bestond uit meer dan 20 adressen. Lees meer

Almere koopt Floriadeterrein terug voor 51 miljoen, begint opnieuw met woonwijk Hortus

De gemeente Almere gaat helemaal opnieuw beginnen met de ontwikkeling van de woonwijk Hortus op het voormalige Floriadeterrein. Het contract met Weerwater CV, de combinatie van vastgoedbeheerder Amvest en bouwbedrijf Dura Vermeer is ontbonden. Lees meer

De 15-minuten-stad niet als wondermiddel, maar als meetlat voor (duurzaam) beleid

Ondanks de groeiende populariteit wordt het concept van de 15-minuten-stad nog lang niet in alle steden toegepast. Is dat erg, vroegen drie wetenschappers van de universiteit van Oslo zich af. Zij laten in een nieuwe studie zien hoe gebiedsontwikkelaars het concept het best kunnen gebruiken. Lees meer

Restauratieopgave rijksmonumenten kost 770 miljoen euro extra

De komende 10 jaar is 770 miljoen euro extra nodig voor restauraties van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Het gaat om kerken, kloosters, molens, vuurtorens en boerderijen met een grote cultuur-historische waarde. Dat blijkt uit het tussenrapport ‘Onderzoek restauratieopgave niet-woonhuis-rijksmonumenten’. Lees meer

De rijkste en armste Nederlanders ontmoeten elkaar steeds minder

Rijke Nederlanders komen steeds minder in aanraking met mensen met een gemiddelde of lage welvaart en ook de armsten ontmoeten steeds vaker vooral elkaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat vandaag verschijnt. Hoewel de meeste Nederlanders wel allerlei verschillende mensen ontmoeten, is er reden tot zorg. Eenzijdige leefwerelden gaan namelijk gepaard met ongelijke kansen en staan sociale samenhang en begrip tussen mensen in de weg. In het onderwijssysteem en op de woning- en arbeidsmarkt liggen kansen om ervoor te zorgen dat arm en rijk elkaar (weer) meer ontmoeten. Lees meer

House prices down, rents up between Q3 and Q4 2023

In the fourth quarter of 2023, house prices decreased by 0.3% while rents increased by 0.6% in the EU compared with the third quarter of 2023. Compared with the fourth quarter of 2022, house prices in the EU increased by 0.2%, while rents increased by 3.0%. Lees meer

Oudere thuiswonenden schamen zich vaker; onbetaalbaarheid huizen belangrijke reden om bij ouders te wonen

Ook jongvolwassenen die bij hun ouders wonen, hebben last van de wooncrisis. Uit onze enquête blijkt dat ruim één op de drie thuiswoners zeker binnen twee jaar wil verhuizen. Financiële overwegingen en de onbetaalbaarheid en onvindbaarheid van woningen zijn de belangrijkste redenen waarom jongvolwassenen bij hun ouders wonen. Oudere thuiswoners schamen zich bovendien meer voor hun woonsituatie. Lees meer

Ruimtelijke samenhang in transitieopgaven

Hoe kan de uitdaging om genoeg woningen te bouwen in de ruimte samenkomen met andere opgaven, zoals landbouw, energie, mobiliteit, bedrijvigheid en duurzaamheid – óók nog rekening houdend met de eisen die verantwoord bodem - en waterbeleid stellen? Omdat ontwerpend onderzoek knelpunten in kaart kan brengen en zo mogelijkheden voor integratie kan identificeren, organiseerden het PBL en de TU Delft op 27 maart 2024 het seminar: ‘Ruimtelijke samenhang in transitieopgaven’. Lees meer

'Vier gemeentes passeren provincie met eigen plan voor 25.000 extra huizen in Fryslân'

De vier grootste gemeentes van Fryslân (Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Súdwest-Fryslân) hebben een eigen voorstel naar het Rijk gestuurd om 25.000 extra huizen te bouwen, bovenop de 20.000 die de provincie al had toegezegd. Lees meer

Blauwe Kamer over bos

In Blauwe Kamer (nr 1) een dossier over het ontwerpen en de aanleg van nieuw bos. Verder een interview met landschapsarchitect Annemieke Fontein, artikelen over de wederopbouw van Oekraïne, pionieren met een collectief warmtenet in Nagele en projectrecensies van de Eindhovense wijk Vredeoord en stadsdeel het Hogekwartier in Amersfoort. Lees meer

Turnhout, Weert en Den Bosch, allemaal staan ze in de rij om met succesvol Brainport samen te werken

De Brainportregio gaat veel nadrukkelijker samenwerking zoeken met naburige gemeenten in Brabant, Limburg en Vlaanderen. ,,We kunnen het niet alleen en dat moeten we ook niet willen”, aldus burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Lees meer