Amsterdam: Prognose bevolking 2024-2050

Amsterdam blijft groeien, vooral door buitenlandse migratie. (...) Begin januari 2024 telde de stad 931.748 inwoners. De verwachting is dat dit aantal in 2050 gestegen zal zijn tot 1.079.168, een groei van 16 procent.
Url: https://onderzoek.amsterdam.nl/artikel/prognose-bevolking-2024-2050