ATR jaarverslag 2023: kwaliteit nieuwe wetgeving verder verslechterd

De kwaliteit van nieuwe wet- en regelgeving is in 2023 qua regeldruk verder verslechterd. Van de formeel getoetste voorstellen van het kabinet is 60 procent onvoldoende onderbouwd. Dit percentage is nog nooit zo hoog geweest. ATR adviseert in vijftien procent van zijn adviezen zelfs om het wetsvoorstel helemaal niet in te dienen. Dat schrijft het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) in het jaarverslag over 2023.
Url: https://www.atr-regeldruk.nl/atr-jaarverslag-2023-kwaliteit-nieuwe-wetgeving-verder-verslechterd/