Bij bouwopgave voor ouderen blijft nauwe samenwerking essentieel

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. Naar schatting zijn er in 2040 1,6 miljoen 80-plussers: een verdubbeling. Om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen, met zorg wanneer dat nodig is, zijn passende woningen nodig. In het programma Wonen en zorg voor ouderen werken de ministeries van BZK en VWS intensief samen om deze woningen te realiseren. Vandaag verscheen de 2e voortgangsrapportage.
Url: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/06/18/bij-bouwopgave-voor-ouderen-blijft-nauwe-samenwerking-essentieel