Bijdrage aan brede welvaart door Regio Deals onduidelijk

Het kabinet Rutte IV heeft in het coalitieakkoord 900 miljoen euro extra geld gereserveerd voor Regio Deals. Vorig jaar zijn 14 Regio Deals gesloten voor in totaal 284,2 miljoen euro. De rest van het geld is bestemd voor toekomstige Regio Deals. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat niet duidelijk is of de Regio Deals daadwerkelijk concrete resultaten opleveren. De minister kan hierdoor de Tweede Kamer niet goed informeren of het extra geld de brede welvaart in de regio bevordert.
Url: https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2024/05/15/bijdrage-aan-brede-welvaart-door-regio-deals-onduidelijk