De lessen van het Utrechtse herhaalde daklozenbeleid

Utrecht ontwikkelde in 2019 een aanpak die - herhaalde - dakloosheid moet voorkomen. Nienke Boesveldt van de Universiteit van Amsterdam en student Mette Palm onderzochten de effectiviteit ervan. Met hun bevindingen kunnen álle gemeenten hun voordeel doen.
Url: https://www.socialevraagstukken.nl/de-lessen-van-het-utrechtse-herhaalde-daklozenbeleid/