"De Noordzee is vrij, hij is van iedereen – maar we lopen nu wel tegen de grenzen aan"

Windmolenparken, visgronden, natuurbescherming – de verschillende belangen op de Noordzee komen vaak met elkaar in botsing. Wageningen Marine Research onderzoekt de ecologische impact van economische activiteiten en heeft daarmee een heel eigen rol in de Noordzeetransitie.
Url: https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/show/we-lopen-tegen-de-grenzen-van-de-noordzee-aan.htm
Zie ook:

- Kamerbrief met reactie op OvV rapport over schipperen met ruimte (ministerie van IenW)
- Nieuw CBS-onderzoek: ecologie en economie van de Noordzee in beeld (CBS)