Groot bouwpotentieel op bestaande logistieke brownfields

Het verdichtingspotentieel op bestaande logistieke brownfields is groot. Bij 75 onderzochte cases gaat het om 500.000 m² aan extra te realiseren vastgoed (+25%) en vijf tot acht miljoen m3 aan extra toe te voegen gebruiksruimte (+25-40%). Stec Groep en DENC (part of Sweco) onderzochten of grootschalige logistieke kavels van meer dan 25 jaar oud potentie bieden voor beter benutten. Deze potentie blijkt groot te zijn en bovendien kunnen met ruimere planologische kaders nog meer meters gerealiseerd worden.
Url: https://stec.nl/bouwen-op-bestaande-logistieke-brownfields/