Het fysieke met het sociale verbinden, een verantwoordelijkheid voor ons allen

Gebiedsontwikkelaars krijgen steeds meer oog voor het maken van maatschappelijke impact. Dan gaat het om veel meer dan alleen goed stenen stapelen. De kunst is om het fysieke en het sociale domein te verbinden en beide perspectieven gelijkwaardig in ogenschouw te nemen. Siobhan Burger neemt ons mee in haar praktijk bij Dura Vermeer.
Url: https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/het-fysieke-met-het-sociale-verbinden-een-verantwoordelijkheid-voor-ons-allen/