Hitte, droogte en wateroverlast: gevolgen klimaatverandering vragen om versneld beleid

Het Nederlandse klimaat verandert in hoog tempo. Dit gaat gepaard met toenemende temperaturen en hittegolven, zware buien en droogteperiodes. Het PBL-rapport Klimaatrisico’s in Nederland laat zien dat de huidige klimaatrisico’s nu al grote impact hebben op ons dagelijkse leven. Naar verwachting zullen deze risico’s in de toekomst alleen maar groter worden. Klimaatadaptatie ofwel aanpassen aan klimaatverandering is urgent en vraagt om keuzes en regie van het Rijk. Voor een toekomstbestendig en leefbaar Nederland zou klimaatadaptatie nu sturend moeten zijn in onder andere het ruimtelijk beleid, woningbouwbeleid en het natuur- en landbouwbeleid.
Url: https://www.pbl.nl/actueel/nieuws/hitte-droogte-en-wateroverlast-gevolgen-klimaatverandering-vragen-om-versneld-beleid
Zie ook:

- Grote invloed van klimaatverandering op gezondheid, meer onderzoek nodig naar samenhang (RIVM)
- Monumenten, archeologische resten en historisch groen bedreigd door klimaatverandering (RCE)