Kans op overstromingen in Brabant neemt toe door klimaatverandering

Er is veel meer ruimte nodig voor de Brabantse zijrivieren en -beken van de Maas. Gebeurt dat niet, dan wordt de provincie door klimaatverandering kwetsbaarder voor overstromingen en wateroverlast. Bovendien neemt de ernst van de overlast dan toe. Dat schrijven we gezamenlijk met waterschap De Dommel, waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant in een brief aan deltacommissaris Co Verdaas.
Url: https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/milieu/2024/kans-op-overstromingen-in-brabant-neemt-toe-door-klimaatverandering