Meer maatregelen nodig voor gezonde natuur

Het huidige stikstofbeleid draagt bij aan een verbetering voor de natuur, maar er is nog fors meer stikstofreductie nodig om een gezond niveau te bereiken. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het RIVM in opdracht van de minister voor Natuur en Stikstof. Het is aan een nieuw kabinet om opvolging te geven aan deze conclusies.
Url: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/06/14/meer-maatregelen-nodig-voor-gezonde-natuur