Mensen met Nederlandse herkomst hebben meest gesegregeerde netwerk

Mensen met een Nederlandse herkomst hebben in verhouding weinig mensen met een andere herkomst in hun netwerk van buren, collega's, familie, huisgenoten en klasgenoten. Zij leven dus gesegregeerder dan mensen met een andere herkomst. Hoe hoger het inkomen, hoe meer gesegregeerd het netwerk is van mensen met een Nederlandse herkomst.
Url: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2024/08/mensen-met-nederlandse-herkomst-hebben-meest-gesegregeerde-netwerk