Omgevingswet helpt bij huisvesting buitenlandse arbeidskrachten

Bedrijven schreeuwen om arbeidskrachten en halen veel werknemers naar Nederland. Meer en kwalitatief goede flexibele woonruimte voor deze arbeidskrachten is daarom nodig. De Omgevingswet biedt extra ruimte om van een bestemming of activiteit in een omgevingsplan af te wijken. Dat biedt investeerders zekerheid. Een gecoördineerde regionale of landelijke aanpak is dan wel een must, zeggen experts.
Url: https://stadszaken.nl/artikel/5613/omgevingswet-helpt-bij-huisvesting-buitenlandse-arbeidskrachten