Onderzoek naar kosten van decentrale uitvoering van klimaat- en energiebeleid

Adviesbureaus Andersson Elffers Felix (AEF) en Improven hebben hun onderzoek naar de kosten van de decentrale uitvoering van het klimaat- en energiebeleid afgerond. Het onderzoek vormt de basis voor een advies van de ROB over de bekostiging en governance van de decentrale uitvoering van het klimaat- en energiebeleid dat eind maart zal verschijnen.
Url: https://www.raadopenbaarbestuur.nl/actueel/nieuws/2024/2/21/onderzoek-naar-kosten-van-decentrale-uitvoering-van-klimaat--en-energiebeleid-afgerond