Roermond: Herontwikkeling voormalig V&D pand en omgeving blaast nieuw leven in de binnenstad

Een intensieve samenwerking met inwoners, belangstellenden en diverse stakeholders leidde tot een ambitieus plan om de leefbaarheid, verblijfskwaliteit, verduurzaming en hittestress in de binnenstad van Roermond te verbeteren: Het ‘Gebiedsprofiel binnenstad’. (...) Door het onttrekken van 8.000 m2 aan de leegstandsvoorraad op deze locatie en de toevoeging van overwegend wonen, wordt de stedelijke dynamiek versterkt en de leefbaarheid vergroot. (...) Momenteel legt het college van B&W een voorstel voor aan de gemeenteraad om via een bestemmingsreserve, een investering van 10 miljoen euro voor het Centrumkwartier vrij te maken.
Url: https://www.roermond.nl/herontwikkeling-voormalig-vd-pand-en-omgeving-blaast-nieuw-leven-in-de-binnenstad-het
Zie ook:

Eindelijk bestemming leegstaand pand V&D in Sittard (L1)