Staat van Migratie 2024: In 2023 stappen gezet naar grip op migratie

In 2023 was er een wereldwijde stijging van migratie. Toch kwamen er minder mensen naar Nederland. Dat waren vorig jaar 332.863 mensen, 17% minder dan in 2022. De afgelopen jaren kwam ruim de meerderheid van de mensen naar Nederland om te werken, studeren of voor de liefde. Een relatief klein aandeel kwam voor asiel. Tegelijkertijd was ook 2023 een bewogen migratiejaar met hoge druk op de asielopvang. Ook is vorig jaar het aantal vluchtelingen uit Oekraïne dat in Nederland wordt opgevangen toegenomen van bijna 91.000 naar 110.000.
Url: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/06/14/staat-van-migratie-2024-in-2023-stappen-gezet-naar-grip-op-migratie