Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken over 'retro-innovatie'

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (nr 1) schrijft hoe sociaal werk in de verdrukking is geraakt door marktwerking en het bedrijfsmatig aansturen. Jos van der Lans stelde het dossier 'Hoogste tijd voor retro-innovatie' samen.
Url: https://www.movisie.nl/publicatie/tijdschrift-sociale-vraagstukken-voorjaar-2024