'Transformatie naar Woningen': een nieuw open access boek

Nederland kampt met een toenemende woningcrisis, maar tegelijkertijd staan veel gebouwen leeg. Het boek 'Transformatie naar Woningen', redactie door vier BK-onderzoekers, geeft een uitvoerig overzicht van de haalbaarheid en duurzaamheid van het transformeren van deze gebouwen naar woonruimte.
Url: https://www.tudelft.nl/2024/bk/transformatie-naar-woningen-een-nieuw-open-access-boek