Uitvoeringsplan met beleidsmaatregelen moet leveringszekerheid na 2030 op peil houden

In Nederland en in de meeste landen in Europa is de ontwikkeling ingezet van verdere elektrificatie van de samenleving, een afname van elektriciteitsproductie uit kolen- en gascentrales en een toename van het aandeel zon- en windenergie. Hiermee wordt het elektriciteitssysteem in toenemende mate weersafhankelijk. De combinatie van deze ontwikkelingen leidt op termijn tot een afname van de leveringszekerheid. In de ‘Monitor Leveringszekerheid 2024’ adviseert TenneT het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om via een uitvoeringsplan de juiste beleidsmaatregelen te nemen om ook na 2030 de leveringszekerheid op het hoge niveau te houden dat Nederland gewend is.
Url: https://www.tennet.eu/nl/nieuws/uitvoeringsplan-met-beleidsmaatregelen-moet-leveringszekerheid-na-2030-op-peil-houden