Veertien gemeenten kunnen 9.000 woningen verbeteren door Volkshuisvestingsfonds 2024

In een Kamerbrief maakte minister van BZK Hugo de Jonge bekend dat veertien gemeenten een bijdrage ontvangen uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF) 2024. In de derde aanvraagronde was een totaalbedrag van 175 miljoen euro beschikbaar. Met de bijdrage kunnen gemeenten ruim 9.000 woningen renoveren, verduurzamen en herstructureren in de meest kwetsbare gebieden van Nederland.
Url: https://www.volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws/2024/05/13/veertien-gemeenten-kunnen-9.000-woningen-verbeteren-door-volkshuisvestingsfonds-2024