Voorstellen voor snellere en beter betaalbare bouwprojecten

Het instrumentarium voor het grondbeleid van gemeenten is historisch zo gegroeid en heeft goede kanten, maar er zijn ook dilemma’s en knelpunten. In een position paper analyseren de VNG en de Vereniging voor Grondbedrijven de problematiek en geven ze concrete oplossingen om het grondbeleid te verbeteren.
Url: https://vng.nl/nieuws/voorstellen-voor-snellere-en-beter-betaalbare-bouwprojecten