Weinig zicht op resultaten extra geld kabinet

Het kabinet-Rutte IV slaagt er niet in alle ambitieuze doelen waar te maken. In de praktijk lukte het in 2023 vaak niet om het geld uit te geven. Over wat er gebeurd is met extra budgetten voor terugdringen van drugssmokkel, helpen van kwetsbare regio’s, onderhoud van rijkswegen of onderwijs voor nieuwkomers geven ministers matig inzicht. De ondersteuning van burgers en bedrijven bij hoge energiekosten is actief en beheerst aangepakt.
Url: https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2024/05/15/weinig-zicht-op-resultaten-extra-geld-kabinet