Wetswijziging hospitaverhuur in voorbereiding

Het verhuren van woonruimte door een hospita kan bijdragen aan het verminderen van het tekort aan huurwoningen. Decennialang was het heel normaal om tijdelijk bij iemand op kamers te wonen. Ook nu biedt hospitaverhuur veel voordelen. Het kan verhuurders bijvoorbeeld extra inkomsten en meer sociale contacten opleveren. Uit publieksonderzoek blijkt dat er landelijk potentie is voor hospitaverhuur. Potentiële hospita’s lopen echter vaak tegen belemmeringen aan. Bijvoorbeeld omdat hun hypotheekverstrekker meestal geen toestemming geeft. Dat kan anders. Daarom werkt het ministerie van BZK aan een wetswijziging die de drempels voor hospitaverhuur verlaagt.
Url: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/06/14/wetswijziging-hospitaverhuur-in-voorbereiding