Woonvisie 2040: Den Haag werkt aan stad in balans

Als dichtst bebouwde stad van Nederland voelt Den Haag de landelijke wooncrisis misschien wel het hardst. Om het schreeuwend woningtekort en andere woonproblemen aan te kunnen pakken, heeft de gemeente Den Haag in samenspraak met woningzoekenden, woningcorporaties en betrokken partijen de Woonvisie 2040 ontwikkeld. Hierin staan ook concrete maatregelen voor de komende vijf jaar. Het concept van dit beleidsstuk ligt vanaf 6 juni ter inzage. Doel is dat na de zomer een door de stad gedragen Woonvisie 2040 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Url: https://www.denhaag.nl/pers/woonvisie-2040-den-haag-werkt-aan-stad-in-balans/