Contact

Als de uitleg en voorbeelden met betrekking tot opschalingsbewust denken en handelen interesse wekt om mee te werken, of je er vragen over hebt, neem dan zeker contact op!

Kennisdossier Opschaling

In Nederland wordt steeds meer geëxperimenteerd in pilots. Bijvoorbeeld bij grote en complexe opgaven, zoals klimaatadaptatie, stedelijke transformatie, energietransitie of nieuwe woon-zorgconcepten. Vaak is de verwachting dat wat werkt in pilots op kleine schaal, ook op grote schaal kan werken. Bijvoorbeeld landelijk of op meerdere locaties tegelijk. Die verwachting komt helaas zelden uit. De ervaring leert dat het loont om bij het opzetten van pilots al te anticiperen op wat bij opschaling belangrijk is.

In deze korte explanimation ontdek je in enkele minuten wat veel voorkomende belemmeringen zijn voor effectieve opschaling van pilots. Ook krijg je tips over hoe je – als beleidsmaker, initiatiefnemer of deelnemer – pilots opschalingsbewust kunt opzetten. De voorgestelde werkwijze is toepasbaar voor pilots en experimenten binnen ieder domein.

Doel van het kennisdossier

Platform31 signaleert trends en ontwikkelt en deelt kennis die relevant is voor professionals in stad en regio. Dit kennisdossier helpt je op weg bij het opschalingsbewust denken en handelen. Bijvoorbeeld bij het opzetten van pilots voor grote maatschappelijke opgaven. Het biedt:

  • inzicht in daarvoor relevante trends en ontwikkelingen
  • toegang tot relevante kennis, informatie en inspirerende voorbeelden voor beleid en praktijk

De inhoud is zorgvuldig geselecteerd en verzameld door Platform31 en afkomstig uit een grote variëteit aan bronnen, waaronder onze eigen onderzoeken, experimenten en projecten.