Meer milieuonderzoek nodig voor plan landelijke energiehoofdstructuur

De milieugevolgen van de landelijke energiehoofdstructuur zijn nog niet voldoende in beeld. Er is voor natuur, landschap, bodem en water meer onderzoek nodig. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies. De minister voor Klimaat en Energie en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hadden de Commissie gevraagd de inhoud van de integrale effectenanalyse te beoordelen.
Url: https://www.commissiemer.nl/adviezen/3528