Duurzame ontwikkeling

900 miljoen euro voor verduurzaming gebouwde omgeving

Bij de Voorjaarsnota 2024 is besloten over het ontwerp-meerjarenprogramma 2025 van het klimaatfonds. Het kabinet geeft zo’n 900 miljoen euro van de nog gereserveerde middelen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving vrij. Lees meer

Klimaatadaptatie in de stad, neem ook de effecten op de waterkwaliteit mee

De waterkwaliteit lijkt zich aan te dienen als hét grote nieuwe vraagstuk in Nederland. Ook het stedelijk water krijgt de nodige aandacht, mede in relatie tot de klimaatadaptatie. Welke invloed hebben de maatregelen die genomen worden voor een klimaatbestendige stad? Onderzoek binnen het NKWK geeft inzicht en resulteerde in een aantal praktische tools. Bart-Jan Vreman van Arcadis ligt ze toe. Lees meer

Den Haag heeft een eigen klimaatakkoord!

Den Haag heeft sinds 10 april een eigen klimaatakkoord. Meer dan 100 bedrijven, organisaties, bewonersgroepen en de gemeente werkten hieraan mee. In het akkoord staan afspraken om de uitstoot van CO2 te verlagen en samen te werken aan een gezonde, groene stad. Lees meer

Ruimte en Wonen over het antropoceen

Ruimte + Wonen (nr 1) staat stil bij de mens in balans met de natuur. Met artikelen over landgebruik (afstemmen op de seizoenen), bouwen in een dynamische delta, natuurinclusief ontwerpen (met de woonwijk Parijsch in Culemborg als voorbeeld), getijdenpark Eiland van Brienenoord (Rotterdam), de eiwittransitie (gemeente Groningen wil koploper worden) en de rechten van de natuur. En verder artikelen over een huurovereenkomst op eigen naam (uitgangspunt Nationaal Actieplan Dakloosheid) en de huurwoningmarkt (wat we kunnen leren van Ierland en het Verenigd Koninkrijk). Lees meer

De 15-minuten-stad niet als wondermiddel, maar als meetlat voor (duurzaam) beleid

Ondanks de groeiende populariteit wordt het concept van de 15-minuten-stad nog lang niet in alle steden toegepast. Is dat erg, vroegen drie wetenschappers van de universiteit van Oslo zich af. Zij laten in een nieuwe studie zien hoe gebiedsontwikkelaars het concept het best kunnen gebruiken. Lees meer

Gezonde leefomgeving vraagt om verplichtend beleid

Opinie. Om tot een gezonde leefomgeving te komen, is verplichtend landelijk beleid nodig, zodat gemeenten en lokale partijen zich gesteund voelen in hun lokale gezondheidsbeleid. Dat stelt hoogleraar Ien van de Goor (Tilburg University). Lees meer

Ruimtelijke samenhang in transitieopgaven

Hoe kan de uitdaging om genoeg woningen te bouwen in de ruimte samenkomen met andere opgaven, zoals landbouw, energie, mobiliteit, bedrijvigheid en duurzaamheid – óók nog rekening houdend met de eisen die verantwoord bodem - en waterbeleid stellen? Omdat ontwerpend onderzoek knelpunten in kaart kan brengen en zo mogelijkheden voor integratie kan identificeren, organiseerden het PBL en de TU Delft op 27 maart 2024 het seminar: ‘Ruimtelijke samenhang in transitieopgaven’. Lees meer

Verbruik van hernieuwbare energie 1990-2022

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik was 15,0 procent in 2022. Dit is 9 procent hoger dan in 2021, toen het aandeel uitkwam op 13,0 procent. Het verbruik van hernieuwbare energie ging van 260 petajoule in 2021 naar 277 petajoule in 2022 (CBS, 2024a). Ook de daling van het totale finale energieverbruik droeg bij aan de stijging van het aandeel hernieuwbare energie. Lees meer

Hoe kunnen gemeenten met groen bijdragen aan gezondheidspreventie?

Het wordt steeds duidelijker dat groen een positief effect heeft op gezondheid en welzijn. Groen zou daarom een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij preventie in de gezondheidszorg. Hoe kunnen gemeenten er voor zorgen dat groen hiervoor benut wordt? Onderzoekers van Wageningen University & Research verkenden in twee gemeenten (Dordrecht en Nijmegen) die hierin voorlopen op welke manieren zij hierop sturen. Lees meer

TU Delft presenteert visie op oplossen woningnood

Op 2 april presenteert de TU Delft haar advies voor de aanpak van de woningnood in een online rapport, een publieke tentoonstelling en een openbaar debat. In het rapport, getiteld ‘Ruimte voor wonen’ bundelen experts hun kennis, adviseren ze integrale maatregelen en presenteren ze innovatieve benaderingen om het woningtekort in Nederland aan te pakken door huisvesting, energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit, industrie, landbouw, infrastructuur en natuur met elkaar te verweven. Lees meer