Inclusief samenleven

Groningse regiocentra krijgen impuls met brede welvaart-aanpak

Als leefbaarheid ergens een thema is, dan is het wel Groningen waar aardbevingen en bevolkingskrimp de laatste jaren in een pittige cocktail samenkwamen. Voor 11 regiocentra zet dat druk op de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving. Een Masterplan moet de omkering brengen. Daniel Depenbrock en Jos van Dalen lichten de aanpak toe. Lees meer

De rijkste en armste Nederlanders ontmoeten elkaar steeds minder

Rijke Nederlanders komen steeds minder in aanraking met mensen met een gemiddelde of lage welvaart en ook de armsten ontmoeten steeds vaker vooral elkaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat vandaag verschijnt. Hoewel de meeste Nederlanders wel allerlei verschillende mensen ontmoeten, is er reden tot zorg. Eenzijdige leefwerelden gaan namelijk gepaard met ongelijke kansen en staan sociale samenhang en begrip tussen mensen in de weg. In het onderwijssysteem en op de woning- en arbeidsmarkt liggen kansen om ervoor te zorgen dat arm en rijk elkaar (weer) meer ontmoeten. Lees meer

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken over 'retro-innovatie'

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (nr 1) schrijft hoe sociaal werk in de verdrukking is geraakt door marktwerking en het bedrijfsmatig aansturen. Jos van der Lans stelde het dossier 'Hoogste tijd voor retro-innovatie' samen. Lees meer

Jantje Beton slaat alarm steeds minder kinderen spelen buiten

Jantje Beton heeft alarm geslagen met het Buitenspeelalarm. Uit nieuwe onderzoekscijfers blijkt: steeds minder kinderen spelen buiten. Niet buitenspelen zorgt voor ernstige fysieke en mentale klachten onder kinderen, zoals overgewicht, slechtziendheid, depressie en slapeloosheid. Als het zo doorgaat, verliezen we een hele generatie aan 'binnenzitten’. Lees meer

Zorgen over toekomst van probleemwijken: 'Onorthodoxe maatregelen nodig'

De problemen in kwetsbare wijken lopen steeds meer op. Dat zeggen twaalf directeuren van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) in een opiniestuk in het AD. Om die reden doen ze een oproep aan het nog te vormen kabinet, om de komende jaren blijvend te investeren in achterstandswijken. "We hebben onorthodoxe maatregelen nodig." Lees meer

30,6 duizend dakloze mensen in Nederland

Op 1 januari 2023 waren er naar schatting 30,6 duizend dakloze mensen. Een jaar eerder waren dit er nog ongeveer 26,6 duizend. Dat betekent dat de eerdere afname van het aantal dakloze mensen is gestopt. Het aantal dakloze mensen met een Europese herkomst is toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Lees meer

Oproep SCP: Heb oog voor ongelijkheid in de samenleving bij politieke keuzes

In de Voorjaarsnota maakt het demissionaire kabinet financiële keuzes op terreinen als asiel en migratie, wonen, klimaat en de zorg. Waar gaat meer of juist minder geld naartoe? In een nieuw rapport schetst het Sociaal en Cultureel Planbureau hoe het gaat met de Nederlandse samenleving en hoe politieke keuzes kunnen bijdragen aan een goede kwaliteit van de samenleving. Het laat zien dat keuzes heel verschillend uitpakken voor groepen mensen en hoe het kabinet keuzes kan maken die bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. Lees meer

Gezond eten is ook goed voor klimaat én hoeft niet peperduur te zijn

Gezondere voeding is goed voor de volksgezondheid én het klimaat. Als iedereen in Nederland zijn eetpatroon een klein beetje zou aanpassen, kan dat zelfs tot een kwart minder uitstoot leiden - zonder dat het meer geld hoeft te kosten. Dat concludeert RIVM-onderzoeker Reina Vellinga in haar promotieonderzoek aan Wageningen University & Research. Lees meer

Nederland benut sociaal-wetenschappelijke kennis onvoldoende

Bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken wordt te weinig gebruik gemaakt van sociaal- en geesteswetenschappelijke (SGW-) kennis. Dit constateert de AWTI in zijn vandaag verschenen adviesrapport ‘Vanzelfsprekende verbinding. Veranker SGW-onderzoek in innovatie’. Het advies bevat aanbevelingen voor overheid en wetenschappers. Lees meer

Ruimte nodig voor bewonersinitiatief: Maak geen regels, maar regel het

Professionals betrokken bij bewonersinitiatieven hebben zelf behoefte aan regelruimte en ruggensteun. Dat blijkt uit de publicatie 'Ruimte maken, waar wachten we op? Samenwerken met bewonersinitiatieven' die Katalys heeft uitgebracht. Beleidsmakers en -uitvoerders spreken hierin uit waar ze over struikelen en welke oplossingen goed werken. Allemaal hebben ze behoefte aan één ding: dat bewonersinitiatieven niet langer als uitzondering gelden, maar als onderdeel van een logische samenwerking. ‘Maak geen regels, maar regel het’. Lees meer

Finnen gelukkigste ter wereld, Nederland plekje gezakt

Finland is voor de zevende keer op rij het gelukkigste land ter wereld. Nederland zakte een plekje en staat nu zesde op de jaarlijkse World Happiness-ranglijst. Slechter ging het in Duitsland en de VS: die landen staan voor het eerst níet in de top twintig. Lees meer

Naar een economie die beter werkt voor iedereen

De Nederlandse economie is weerbaar en veerkrachtig, maar lang niet iedereen in Nederland voelt dat ook zo. Veel mensen hebben het financieel moeilijk of hebben zorgen over hun toekomst. Nederland moet daarom streven naar een hoogwaardige economie die beter werkt voor iedereen in Nederland. Dat bepleitte DNB-president Klaas Knot donderdag bij de presentatie van het jaarverslag van De Nederlandsche Bank. Lees meer

Nieuw essay SCP-directeur: Overheid, geef burgers een gelijkwaardige rol aan de ontwerptafel van beleid

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureaublijkt dat veel mensen in ons land een grote afstand ervaren tot de overheid. Ze hebben het gevoel dat de overheid niet weet wat er bij hen speelt en de problemen van ons land niet oplost. In een nieuw essay geeft SCP-directeur Karen van Oudenhoven-van der Zee aan wat er nodig is om de verbinding tussen burgers en de overheid te herstellen. Zij pleit voor een gelijkwaardige rol van burgers en beleidsmakers aan de ontwerptafel van beleid. Lees meer

Projectorganisatie Lelylijn: spoor naar Randstad moet brede welvaart verbeteren

Als de Lelylijn er komt, dan moet de spoorlijn de brede welvaart in Nederland verbeteren. Dat betekent dat niet alleen naar de effecten op de economie en woningbouw moet worden gekeken, maar ook naar die op sociaal en cultureel gebied en op de leefomgeving. Dat wil de projectorganisatie Lelylijn die het onderzoek naar de snelle spoorverbinding tussen het noorden en de Randstand coördineert. Lees meer

Actualisatie quick scan financiële opgave 20 kwetsbare gebieden

Welke financiële inzet is nodig om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren in de 20 kwetsbare gebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV)? Onderzoeksbureau Rebel voerde recent in opdracht van het ministerie van BZK een actualisatie uit van de Quick scan financiële opgave NPLV uit 2021. De totale opgave voor de de komende kabinetsperiode van 4 jaar bedraagt ongeveer 1,2 miljard euro: 800 miljoen voor het Rijk (200 miljoen per jaar), 270 miljoen euro (67 miljoen per jaar) voor gemeenten en 160 miljoen euro (40 miljoen per jaar) voor corporaties. Lees meer

Rotterdam: Onorthodoxe aanpak tegen overlast van daklozen

Het Rotterdamse stadsbestuur zet sterk in om de toegenomen overlast van dak- en thuislozen aan te pakken. (...) Een jaar lang opent Rotterdam een opvanglocatie voor niet-rechthebbende daklozen. De opvang is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Lees meer

Rotterdams College publiceert Wijkprofiel 2024

Het Wijkprofiel 2024, een tweejaarlijks onderzoek, geeft een beeld van de ontwikkeling van de stad Rotterdam op het gebied van veilig, sociaal en fysiek. Terwijl de objectieve scores in het Wijkprofiel 2024 gestabiliseerd dan wel gestegen zijn, is er een verminderde beleving van Rotterdammers te zien over veel onderwerpen. Daarmee vergroot de kloof tussen de objectieve en subjectieve scores. Het college gaat de komende maanden de wijken in om het gesprek te voeren hierover, de verhalen achter de cijfers te horen en zo samen richting te kunnen geven aan de komende jaaractieplannen. Lees meer

Kennisbundel: Gezond leven in gemeente en regio

Ruim 4 jaar onderzoek naar gezondheidsverschillen en gezondheidsaanpakken in wijk en regio heeft mooie resultaten opgeleverd. In de kennisbundel ‘Gezond leven in gemeente en regio’ vindt u praktische instrumenten, geleerde lessen, stappenplannen en goede voorbeelden. Lees meer

Economische positie jongvolwassenen afgelopen twintig jaar verslechterd

De jongvolwassenen van nu worden regelmatig vergeleken met de generaties die hen voorgingen. Vaak wordt gesteld dat het de huidige jongvolwassenen in economisch opzicht minder voor de wind gaat. Ontwikkelingen zoals de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de versobering van de studiefinanciering en de sterke stijging van de huizenprijzen zouden de economische positie van de huidige twintigers en dertigers hebben verzwakt. Maar zien we dit ook terug in cijfers? Lees meer

Investeren in vitale ouderen verlicht druk op de samenleving

Beleid dient niet alleen gericht te zijn op zorg en ondersteuning van hulpbehoevende ouderen maar ook op het investeren in vitale ouderen. Deze investering vergroot niet alleen het welbevinden van ouderen; het helpt hen daardoor ook actief te blijven bijdragen aan de samenleving én het zorgt ervoor dat ze minder snel zorg en ondersteuning nodig hebben. Het nieuwe rapport Investeren in vitale ouderen van het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft inzichten en handvatten om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren en het vermogen van vitale ouderen te vergroten om bij te dragen aan de samenleving. Lees meer