Het online platform Smart Society is mogelijk gemaakt door:


Deel deze pagina via:


Kennisdossier Smart society

In het kennisdossier bieden we ruimte aan initiatieven, partijen en personen die een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de smart society. Hierin staat niet techniek, maar de maatschappelijke impact en de borging van publieke waarden centraal. Vanwege de focus op de bijdrage van gemeenten aan de Smart Society bestaat de voornaamste doelgroep uit medewerkers van gemeenten. Daarnaast kan het dossier ook voor medewerkers van andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven interessant zijn.

Nieuws

Datapolis, de architectuur van het immateriële

Archined, 17 oktober 2023

De publicatie Datapolis Exploring the footprint of data on our planet and beyond is de weerslag van onderzoek van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft hoe de complexe wereld van data zich manifesteert in zichtbare en onzichtbare infrastructuren en systemen.

Lees verder


Nationaal Groeifonds investeert 85 miljoen euro in samenwerking rondom slimme duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing

G40, 24 februari 2023

De Ministerraad besloot vrijdag 24 februari op advies van het Nationaal Groeifonds om 85 miljoen euro te investeren in het DMI-ecosysteem voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking, over de totale looptijd van 5 jaar. Het bedrijfsleven draagt aanvullend 42 miljoen euro bij. In het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem werken G40 gemeenten samen met andere overheden, de ministeries van IenW en BZK en bedrijven. Het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld, om zo het stedelijk functioneren te verbeteren en te verduurzamen.

Lees verder


Digital twin van Utrecht Centraal uitgeroepen tot beste IoT-project

AMIS Conclusion, 16 februari 2023

NS en IT-partner AMIS Conclusion hebben de Industry Solutions Award 2023 gewonnen voor beste ‘smart buildings and smart cities’-oplossing, met hun 3D digital twin van Station Utrecht Centraal.
Met deze digital twin verwerkt NS realtime de actuele informatie van digitale assets (zoals liften, roltrappen, druktemeters en energiegebruik) op het station én projecteert dit realtime in een digitaal 3D-model van het station.

Lees verder


Provincies openbaren alle locaties van sensoren in de fysieke leefomgeving

IPO, 1 februari 2023

Op woensdag 1 februari lanceerden de gezamenlijke provincies het Sensorregister. In het register kunnen overheden al hun sensoren in de openbare ruimte op één centrale plek registreren en beheren. Hierdoor ontstaat een overzicht waar alle sensoren in de openbare ruimte zich bevinden en met welk doel. In het kader van transparantie krijgen naast overheden ook inwoners toegang tot deze informatie.

Lees verder


‘Zoek frictie en controverse juist op bij slimmer maken steden’

Stadszaken, 30 januari 2023

Controverse en de grenzen opzoeken zijn vereisten voor het daadwerkelijk slimmer maken van steden. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht. In het project Responsible Smart Cities keken zij naar participatiemethodes die met frictie aan het denken zetten over het inrichten van de slimme stad.

Lees verder

Zie ook: project Responsible Smart Cities


City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ wordt verlengd en breidt verder uit

Agenda Stad, 19 januari 2023

Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Daarom hebben 59 partners zich op 19 januari in ’s-Hertogenbosch aangesloten bij de volgende stap van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

Lees verder


Digital Twin ‘Samen aan de knoppen draaien’

Europa Decentraal, december 2022

Digital twins zijn niet meer weg te denken bij gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening. Verschillende gemeenten maken al gebruik van digital twins bij stadsplanning, wijkaanpakken en om drukte in de stad te monitoren. In de NL Digital Twin community delen ze niet alleen voorbeeldcasussen, maar werken ze ook aan kaders. Die zijn nodig voor de Europese wetgeving die er aan komt.

Lees verder

Zie ook:


We moeten het meer hebben over datasolidariteit

Sociale Vraagstukken, 27 december 2022

Opinie. Het debat over het delen van persoonsgegevens gaat al te vaak over privacy, menen Daniel Kapitan (TU Eindhoven) en Egge van der Poel (TIAS Business School). Volgens de twee docenten/adviseurs moeten we het meer hebben over de maatschappelijke waarde van data delen, over datasolidariteit.

Lees verder