Mobiliteit

CO2-uitstoot wegverkeer in 2022 met bijna drie procent toegenomen

De CO2-uitstoot van het wegverkeer op Nederlands grondgebied was 26,9 miljard kilo in 2022. Dit is 2,7 procent meer dan een jaar eerder. Tijdens de coronapandemie nam de uitstoot door het wegverkeer af en deze was in 2022 nog steeds 5,6 procent lager dan in 2019. Lees meer

684 verkeersdoden in 2023

In 2023 kwamen 684 mensen in Nederland om door een verkeersongeval. Dat zijn 61 verkeersdoden minder dan een jaar eerder, maar opnieuw meer dan tussen 2010 en 2021. Voor het vierde jaar op rij kwamen meer fietsers (270) dan inzittenden van personenauto's (194) om in het verkeer. Lees meer

De Vlaams-Nederlandse treinen botsen op hun grenzen

Vroeger kon je via verschillende spoorverbindingen de Vlaams-Nederlandse grens oversteken, nu raak je alleen nog vanuit Antwerpen in Nederland. Voorlopig komt er weinig van de politieke beloftes oude verbindingen nieuw leven in te blazen en blijft de grens een groot obstakel. Lees meer

Knelpunten Metropolitaan wegennet in kaart

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft een analyse laten uitvoeren van de doorstroming en de betrouwbaarheid van het wegennet in de metropoolregio. Dit onderzoek over 2023 is uitgevoerd door Goudappel en maakt een vergelijking met de analyse over 2019. Ten opzichte van 2019 is de doorstroming en betrouwbaarheid van het verkeer in 2023 achteruit gegaan. Lees meer

OV magazine over publieke mobiliteit

In OV magazine (nr 1) artikelen over deelfietsen (verder stimuleren in Zuid-Holland), Beter Bus (voorproefje van publicatie over Bus Rapid Transit) en stedenbouwkundige Daan Zandbelt (De Zwarte Hond) over het inrichten van stationsgebieden. In het dossier aandacht voor publieke mobiliteit - aanvullend op openbaar vervoer - zoals flexbus, buurtbus en deelauto. Lees meer

Uitbreiding van de metro-infrastructuur in Europa

Om aan de effecten van de stedelijke bevolkingsgroei en de toegenomen vraag naar transport en mobiliteit te voldoen, worden nieuwe metrolijnen aangelegd en bestaande lijnen uitgebreid via ambitieuze infrastructuurprojecten van gemeenten in verschillende Europese landen. Lees meer

Krimp luchtvaart is goed voor de Nederlandse economie

Nederland kan tot één op de drie vluchten schrappen zonder directe kosten voor de Nederlandse economie. Dat concluderen luchtvaartexperts dr. Paul Peeters van Breda University of Applied Sciences en dr. Eric Pels van de VU Amsterdam in nieuw onderzoek, in opdracht van Natuur & Milieu. Lees meer

Nieuwe manieren om wegen veiliger te maken

De komende periode krijgen gemeenten, provincies en waterschappen nieuwe mogelijkheden om met geld van het Rijk hun wegen veiliger te maken. Dit geld komt uit de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid, waarmee het Rijk 500 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld tussen 2020 en 2030. Lees meer

Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2022

Het binnenlands en grensoverschrijdend goederenvervoer bleef in 2022 stabiel ten opzichte van 2021. Na een periode van stijging tussen 2012 en 2019 was er in 2020, het jaar waarin maatregelen golden ter voorkoming van de verspreiding van Covid-19, een dip in het goederenvervoer. Dit herstelde zich in 2021, ondanks dat er nog steeds een deel van het jaar maatregelen golden. Lees meer

PBL en TNO: vergroten aanbod hernieuwbare brandstoffen cruciaal voor klimaatneutrale mobiliteit in 2050

De vraag naar hernieuwbare brandstoffen neemt door de energietransitie fors toe, vooral vanuit de lucht- en scheepvaart. Dit legt een groot beslag op de beschikbare hernieuwbare energie in Nederland en concurreert met andere sectoren, zoals de industrie. Om in 2050 klimaatneutraal te vliegen, varen en rijden moet het aanbod van duurzame brandstoffen drastisch omhoog. Ook een versnelde ontwikkeling van duurzame technologie en meer energiebesparing, mede door gedragsverandering, zijn belangrijke bouwstenen in de transitie naar klimaatneutrale mobiliteit. Lees meer