Nieuws

Watergebonden bedrijventerreinen: cruciaal voor de circulaire economie in Zuid-Holland

Platform31, augustus 2023

Gemeenten en provincies moeten zuinig zijn op hun bedrijventerreinen met een waterverbinding, en zeker die in of nabij steden. Nederland heeft een uniek netwerk van waterwegen die zich uitstekend lenen voor transport. Deze locaties zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de circulaire economie en vragen om goede verbindingen met achterliggende bedrijventerreinen in de regio. In opdracht van de provincie Zuid-Holland hebben de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft en de Vereniging Deltametropool de handen ineengeslagen om de ruimtebehoefte van de circulaire economie in beeld te brengen. Hierbij focussen zij vooral op de activiteiten die in de toekomst moeten gaan plaatsvinden op bedrijventerreinen die gebruik maken van transport over water.

Platform31 sprak met hoofdauteur van de studie Karel Van den Berghe, docent Ruimtelijke Planning en Economie aan de TU Delft, over de aanpak en de uitkomsten van dit onderzoek.

Lees verder


De toekomst van werklocaties

Ministerie van EZ, oktober 2022

Wat is de toekomst voor bedrijfsterreinen in Nederland? Als aanzet tot een antwoord op deze vraag presenteerde minister Adriaansens (EZK) een brief aan de Tweede Kamer met daarin de contouren van een programma rondom werklocaties. Speerpunten zijn daarin: ruimte voor verduurzaming, innovatie op campussen en voldoende ruimte behouden voor industrie ook waar dat in conflict komt met bijvoorbeeld de woningbouwopgave, zoals in de regio Amsterdam.

Lees verder


Heeft COVID geleid tot structureel ander reisgedrag?

Kennisinstituut voor Mobilteitsbeleid, juli 2022

Na afschaffing van de coronamaatregelen, werken Nederlanders momenteel nog ruim tweemaal zoveel thuis als vóór de pandemie, gemiddeld 6,5 uur per week. Op lange termijn verwachten zij iets vaker naar kantoor te gaan, maar nog altijd tweemaal zoveel thuis te blijven werken als vóór de pandemie, gemiddeld 6 uur per week. Daarnaast is de houding die Nederlanders hebben ten aanzien van verschillende vervoerwijzen weer nagenoeg gelijk aan die van vóór de pandemie.

Lees verder


Circulaire Bedrijventerreinen: samen circulair

Week van Circulaire Economie, februari 2022

De TU Delft en de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, Fontys Hogeschool, Saxion Hogeschool en Het Groene Brein presenteren tijdens een sessie in de Week van Circulaire Economie hoe praktijkgericht onderzoek naar circulaire bedrijventerreinen nieuwe inzichten oplevert voor bedrijven en overheden.

Lees verder


De overheid gaat outside the box: Start samenwerking met 10 startups

Intergov, 14 februari 2022

Geen ellenlange overheidsaanbestedingen, maar startups mee laten denken over innovatieve oplossingen voor overheidsvraagstukken. Dat is waar het programma Startup in Residence Intergov (SiR Intergov) voor staat. En het is tot nu toe zeer succesvol gebleken. Voor de vierde keer gaan ambtenaren van diverse ministeries, provincie en gemeente de samenwerking aan met kleine bedrijven, die bij ‘gewone’ aanbestedingen niet aan bod zouden komen.

Lees verder

cover-de-economische-agenda-voor-stad-en-regio
download de publicatie