Ondernemersdienstverlening

Kennisdossier: Economische veerkracht

Ondernemerschap is dé motor die de economie laat groeien en nieuwe werkgelegenheid creëert. Een dynamisch, creatief en innovatief bedrijfsleven is voor Nederland van levensbelang om de concurrentiepositie te verbeteren. In steden en regio’s waar de bevolkingsgroei stagneert of afneemt, is ondernemerschap de belangrijkste factor die voor economische dynamiek en groei kan zorgen.

Veel meer dan in het verleden wordt het dynamiseren van de economie en het bevorderen van ondernemerschap van belang. Ondernemerschap is – naast investeren, innoveren en onderwijs – een van de vier sleutelvariabelen om te komen tot een hogere arbeidsproductiviteit.

Samen aan de slag voor een sterk herstel van de economie

Bent u actief op de ondersteuning van het mkb en stimuleren van de regionale economie? Speciaal voor partijen en professionals die daaraan bijdragen, heeft het kennisnetwerk Regionale economie een online omgeving. Hierin delen we kennis, ontmoeten we elkaar, leren we van elkaars ervaringen en kunt u deelnemen aan interessante webinars en bijeenkomsten en kunt u deelnemen aan interessante webinars en bijeenkomsten.

Neem deel aan de Online omgeving kennisnetwerk Regionale economie

Impact ondernemen

Kijk ook naar het kennisdossier Impact ondernemen.