Kennisdossier Langer zelfstandig thuis

Langer zelfstandig thuis wonen heeft vele kanten. Het gaat niet alleen om wonen, maar ook om welzijn, zorg en mantelzorg. Mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van mensen die langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Het bieden van hulp, zorg en ondersteuning kent echter zijn grenzen.

Er is er veel vraag naar woningen voor senioren en tegelijk staan er oude verzorgingshuizen leeg als gevolg van de wijzigingen in het zorgstelsel. Transformatie van leegstaand zorgvastgoed naar reguliere wooncomplexen ligt voor de hand. De praktijk blijkt echter weerbarstig. We zien veel nieuwbouwinitiatieven van particulieren, sociale ondernemers en woningcorporaties die nieuwe concepten van (samen)wonen in een complex met zorg en welzijnsvoorzieningen ontwikkelen. Dat is elke keer weer zoeken naar wat kan en mag.

In dit kennisdossier vindt u relevante informatie over al deze verschillende aspecten van het langer zelfstandig thuis wonen, in de vorm van publicaties en doorverwijzingen naar kamerbrieven.

De kennisdossiers van Platform31 bundelen informatie over een specifiek thema. Een kennisdossier heeft onder andere de volgende functies:

  • Ze geven inzicht in trends en ontwikkelingen
  • Ze bieden toegang tot relevante kennis en informatie voor beleid en praktijk
  • De inhoud is zorgvuldig geselecteerd uit een grote vari√ęteit aan bronnen: van Platform31 en derden.
Langs het ezeltje bij het zorghotel