Publicaties

Omgevingswet & stedelijke transformatie

december 2020 (update juli 2023)

Als de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2024 ingaat, brengt dat grote wijzigingen, óók voor binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Wat wordt straks anders? En waarop kun je je voorbereiden als gemeente of ontwikkelaar? In deze factsheet vind je de belangrijkste veranderingen binnen transformatieprojecten.

Lees verder (Stedelijketransformatie.nl)


De woningbouwopgave en het omgevingsplan

december 2022

De implementatie van de Omgevingswet is een grote opgave voor gemeentelijke organisaties. Het werken met het omgevingsplan is hier een groot onderdeel van. In dit supplement van Op dezelfde leest staat de voorbereiding en inhoud van een wijzigingsbesluit voor het omgevingsplan ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw centraal.

Lees verder

De kracht van woningcorporaties bij gebiedsontwikkeling

mei 2022

Woningcorporaties zijn echte kenners van de stad en hebben baat bij voldoende sociale huurwoningen. Hun expertise kan een enorme bijdrage zijn in elke fase van gebiedsontwikkeling. In deze factsheet leest u over de rol van de woningcorporatie in vier ontwikkelingsfasen. Daarnaast delen we vijf mogelijkheden voor woningcorporaties om woningen te ontwikkelen.

Lees verder (Stedelijketransformatie.nl)

Meer over dit onderwerp

Hengelo-Twentekanaal-CTT-c-Christian-van-der-Meij-4