Actueel

De verschillende fasen naar een definitief omgevingsplan

20 februari 2024

Alle gemeenten hebben door de inwerkingtreding van de Omgevingswet automatisch een omgevingsplan sinds 1 januari 2024. Om tot een definitief omgevingsplan te komen, moeten er nog een aantal dingen gebeuren. Dit artikel beschrijft hoe je een transitieplan kunt opstellen, hoe je stapsgewijs het omgevingsplan tot een definitieve versie kunt brengen en hoe je deze weer kunt wijzigen.

Lees verder


Gebiedsontwikkeling realiseren tijdens de overgangsfase Omgevingswet

12 januari 2024

Door de invoering van de Omgevingswet ontstaat een overgangsfase voor de manier waarop een gemeente een gebiedsontwikkeling juridisch mogelijk kan maken. Het wijzigen van het omgevingsplan kan technisch gezien nog lastig zijn. Het gebruik van de buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA) biedt mogelijkheden om initiatieven toch te realiseren. In dit artikel geven we gemeenten drie praktische tips om deze buitenplanse activiteiten te kunnen realiseren.

Lees verder

Meer over dit onderwerp

Hengelo-Twentekanaal-CTT-c-Christian-van-der-Meij-4