Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in de praktijk

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet wordt hét digitale loket voor de fysieke leefomgeving en vervangt onder meer het huidige Omgevingsloket online. Alle gemeenten zijn hierop aangesloten. Het DSO biedt onder de Omgevingswet zowel overheden als initiatiefnemers een overzicht van regels, beleid en vergunningen op een bepaalde locatie. Daarmee draagt het DSO bij aan het eerste verbeterdoel, namelijk een inzichtelijk omgevingsrecht. Ook helpt het nieuwe digitale stelsel bij een snellere besluitvorming (verbeterdoel 4), bijvoorbeeld door digitale vergunningverlening te faciliteren.

De ‘voorkant’ van het DSO is het Omgevingsloket. Gebruikers kunnen straks checken of ze een vergunning of melding moeten doen. Ook kun je er een aanvraag of melding indienen en je oriënteren via regels op een kaart.