Anders werken in de praktijk

De juridische transitie eist veel aandacht en tijd op. Het is belangrijk om in het oog te houden dat dit slechts middelen zijn, op weg naar het halen van de verbeterdoelen achter de Omgevingswet. Een samenhangende kijk op de leefomgeving, maatwerk, snellere en betere besluiten, meer gebruiksgemak: ze vallen of staan bij de cultuuromslag die de wet beoogt. Een veelgehoorde uitspraak is dat de cultuuromslag voor 80 procent bijdraagt aan het succes de Omgevingswet, tegenover de 20 procent die volgt uit nieuwe wetten en regels.

De Omgevingswet is gebaseerd op vertrouwen, samenwerken en samenspel. De vier bestuurslagen van overheden streven ernaar om integraal werken als één overheid. Gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten, de GGD’s en veiligheidsregio’s en het Rijk gaan meer samenwerken op regionaal niveau. Integraal werken betekent ook meer samenwerking binnen overheden. Dit is nodig om belangen en perspectieven te kunnen afwegen, met het nemen van betere besluiten als doel.

Een belangrijke pijler onder de Omgevingswet is participatie. Het vroegtijdig samenwerken met belanghebbenden en experts kan zorgen voor meer draagvlak, betere besluiten en tijdwinst. De wetgever ziet participatie als maatwerk en schrijft daarom niet voor hoe participatie moet plaatsvinden. Wel is bepaald wie er verantwoordelijk voor is: zo wordt van initiatiefnemers verwacht dat ze zelf het participatieproces opzetten.

omgevingswet-anders-werken

Nieuws

Het (omgevings)huis op orde

1 november 2023

Het zou een goed voornemen moeten zijn van gemeenten: zorgen dat zij voorbereid het jaar 2024 in gaan voor de invoering van de Omgevingswet. Het is namelijk te verwachten dat er door de invoering van de wet veel vragen van gebruikers zullen binnenkomen bij de gemeente. Niet al die vragen zijn te beantwoorden door de gemeente alleen. Om te zorgen dat bedrijven en burgers toch goede antwoorden krijgen, is afstemming nodig. Met deze vijf tips kunnen gemeenten deze serviceketen goed inrichten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Lees verder


De ambtenaar onder de Omgevingswet: een goede prater en een netwerker met politiek gevoel

13 juli 2022

Human Resource Management (HR of HRM) staat soms ver af van de directe veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Toch is een tijdige koppeling met de HR-afdeling noodzakelijk voor een geslaagde invoering van de Omgevingswet. Nieuwe competenties die gevraagd worden van medewerkers gaan over gespreksvaardigheden, netwerkvaardigheden en politieke en bestuurlijke sensitiviteit.

Lees verder


De kerstballen in de Omgevingswetboom

21 december 2021

Als je de Omgevingswet ziet als een grote kerstboom, dan zijn de aanvullingswetten de ballen die eraan hangen. Nu alleen nog zorgen dat de kleuren goed worden afgestemd. In deze laatste leerkring van 2021 komen de Aanvullingswet Bodem en de Aanvullingswet Geluid aan bod.

Lees verder

Hengelo-Twentekanaal-CTT-c-Christian-van-der-Meij-4

Praktijkvoorbeelden