1 2 3 Tiny Casade, Waalwijk

Pilot Hernieuwd actieprogramma wooncoöperatie Platform31

Initiatiefnemer van dit project is woningcorporatie Casade, die twee braakliggende kavels beschikbaar stelde om tiny wonen mogelijk te maken. Dat is een volwaardig vrijstaand huisje met een vloeroppervlakte van maximaal 50 m2 met een kleine ecologische voetafdruk.

Op weg naar de ontwikkeling van de huisjes

Casade startte het project met een open oproep: ‘Wie wil er graag in een Tiny huis wonen en wil ons helpen met het project te realiseren?’ Dat leverde maar liefst 400 reacties op, waaruit een groep van 25 verkenners werd geselecteerd (van wie er nu nog 15 over zijn). In verschillende bijeenkomsten en workshops is uitgewerkt hoe zij graag tiny willen wonen. Ze kregen daarbij hulp vanuit het Tiny house project Minitopia in Den Bosch.

Inmiddels is de eerste versie van het plan goedgekeurd en hebben Casade en de toekomstige tiny huurders gewerkt aan het ontwerp van de huisjes. Eind 2020 is de omgevingsvergunning aangevraagd en het wachten is nu op de toekenning hiervan, zodat het bouwrijp maken van het perceel in Waalwijk en de bouw van de huisjes kunnen starten.

Zelfbouw, afbouw of conceptwoning

De toekomstige tiny huurders hebben de keuze uit drie mogelijkheden:

  • De huurder bouwt de tiny woning zelf. Het huisje is in eigen bezit en de grond wordt gehuurd van Casade.
  • Casade bouwt het huisje met het blackbird systeem van Wikihouse. De tiny huurder ontwerpt het huisje en bouwt het interieur zelf af. Het huisje en de plek worden gehuurd van Casade.
  • Conceptwoningen, wat compleet afgebouwde woningen van Millhome en EcoCabins. Het huisje en de plek worden gehuurd van Casade.

De beheercoöperatie 123 Tiny Casade

Casade: “We hebben een kleine stap gemaakt om de toekomstige tiny bewoners te organiseren in een beheercoöperatie. We doen dat met ministapjes omdat deze coöperatie ontstaat uit een groep die elkaar nog niet kent. Wij als Casade hebben de Tiny verkenners bij elkaar gebracht, zij hebben elkaar niet gekozen. Wat zij delen is de liefde voor klein wonen, in een groene omgeving en met een zo klein mogelijke ecologische footprint. Dat is een andere situatie dan waarin een groep huurders die bij elkaar wonen, besluiten om een coöperatie te starten. Voor 123 Tiny Casade is dan ook een andere aanpak nodig.”

Als alles volgens plan verloopt, is er in de tweede helft van 2021 een duurzame Tiny house woonwijk midden in het groen, met 15 bewoners die zelf aan het roer staan van het beheer van de woningen, de gemeenschappelijk ruimte en de tuinen.

Meer informatie

Procesbegeleider: Gerben Kamphorst
Website: www.casade.nl/ik-huur/zo-wil-ik-wonen/123-tiny-casade

Ontmoeten en ervaring uitwisselen?

Bij het opzetten en professionaliseren van een wooncoöperatie komt heel wat kijken. Alle feiten, weetjes en antwoorden vind je bij Cooplink, dé vereniging van alle wooncoöperaties en initiatieven.

123 tiny cascade