Platform31 en wooncoöperaties

De wooncoöperatie is een systeeminnovatie waarvoor een kleine cultuuromslag nodig is binnen de Nederlandse volkshuisvesting. Platform31 constateert dat Nederlandse stakeholders in het wonen nog nauwelijks het voordeel inzien van wooncoöperaties. Op dit moment hebben vooral bestaande groepen van actieve burgers belang bij de verdere ontwikkeling van de wooncoöperatie. De vraagstukken en dilemma’s liggen echter niet op het schaalniveau van deze actieve bewoners, maar op een hoger niveau. Ook die partijen moeten worden aangesproken. Alleen gezamenlijk kunnen wooncoöperaties verder worden ontwikkeld. Platform31 blijft daaraan bijdragen met het Hernieuwde Actieprogramma.

Hernieuwde Actieprogramma (2020-2023)

Platform31 startte in opdracht van het ministerie van BZK het Hernieuwd Actieprogramma 2020 – zomer 2023 om de realisatie van wooncoöperaties te stimuleren. Welke belemmeringen komen coöperaties tegen, hoe lossen we die op, en hoe maken we tempo? Het programma sluit aan op de onlangs verlengde Beleidsregel experiment verkoopregels wooncoöperaties.

Drie hoofdlijnen

Het programma kent drie hoofdlijnen:

  1. Het pilotprogramma wooncoöperaties. Een aantal initiatieven van wooncoöperaties wordt actief ondersteund met een procesbegeleider. Platform31 coördineert dit pilotprogramma, legt verbinding tussen betrokkenen, stimuleert kennisontwikkeling en -deling tussen de initiatieven en procesbegeleiders en borgt (ervarings)kennis in het Kennisdossier Wooncoöperaties.
  2. Het ondersteunen van Cooplink. Platform31 werkt samen met de vereniging Cooplink als professionele organisatie voor wooncoöperaties. Cooplink richt zich vooral op initiatiefnemers, allerlei soorten bewonersgroepen die gezamenlijk een wooncoöperatie willen oprichten.
  3. Het signaleren en helpen oplossen van een aantal specifieke belemmeringen die wooncoöperaties ervaren.

Platform31 bundelt alle ervaringen, belemmeringen en oplossingen en deelt resultaten, zodat straks alle wooncoöperaties in Nederland ervan kunnen profiteren.

Volg de actualiteiten over wooncoöperaties op de website van Platform31.

Eerdere programma's

Platform31 faciliteerde de ontwikkeling van wooncoöperaties met een experimentenprogramma (2014-2016) en het actieprogramma (2015-2018). Meer informatie over deze programma's vindt u hieronder (klik op de titel).

Ontmoeten en ervaring uitwisselen?

Bij het opzetten en professionaliseren van een wooncoöperatie komt heel wat kijken. Alle feiten, weetjes en antwoorden vind je bij Cooplink, dé vereniging van alle wooncoöperaties en initiatieven.

Wooncooperatie Waalwijk
Foto: Alex Schröder

Toolbox voor de wooncoöperatie

Lees meer over de wooncoöperatie in onze eerdere publicaties in de Toolbox voor de wooncoöperatie.