Deelnemende pilots

Hernieuwd Actieprogramma Wooncoöperaties 2020-2023

Het Hernieuwd Actieprogramma 2020-2023 van Platform31 kent drie hoofdlijnen (zie projectopzet). Een ervan is het pilotprogramma wooncoöperaties. Een aantal pilots wordt actief ondersteund met een procesbegeleider. Platform31 coördineert dit pilotprogramma, legt verbinding tussen betrokkenen, stimuleert kennisontwikkeling en -deling tussen de initiatieven en procesbegeleiders en borgt (ervarings)kennis.

Deelnemende pilots

Inmiddels zijn 14 projecten geselecteerd. Platform31 bundelt alle ervaringen, belemmeringen en oplossingen zodat straks alle wooncoöperaties in Nederland ervan kunnen profiteren. Hieronder vindt u de pilots en kunt u meer lezen over iedere pilot:

 1. Achterhoekse Wooncoöperatie
  Gemeenten bouwen huurwoningen voor jonge starters die het dorp coöperatief beheert.
 2. Centraal Wonen ’t Punt, Wageningen
  Een groep bewoners in een Centraal Wonen project wil hun huidige woningen overnemen van Woningstichting Wageningen.
 3. De Binnenhaven, Almere
  Dit project is het verlengde van de Who Cares-prijsvraag van de Rijksbouwmeester. Er komt een inclusieve woonwijk waarin “zorgbehoevenden” en “niet-zorgbehoevenden” samen wonen.
 4. 1 2 3 Tiny Casade, Waalwijk
  Woningcorporatie Casade stelt drie locaties ter beschikking voor de oprichting van wooncoöperaties, waar zij Tiny houses willen realiseren.
 5. Boschgaard, Den Bosch
  Woongemeenschap Boschgaard en woningcorporatie Zayas bouwen een voormalig buurtcentrum om tot woningen en een sociaal buurtcentrum. De woongemeenschap wil het gehele complex over enkele jaren overkopen van de woningcorporatie.
 6. Leeuwenhoek, Delft
  Een kleine projectontwikkelaar ontwikkelt een nieuwbouw wooncoöperatie in het middenhuursegment.
 7. WaddenWonen, Schiermonnikoog
  Op Schiermonnikoog worden nieuwbouwwoningen op gemeentegrond gebouwd om starters en jongeren die op het eiland werken een beter toekomstperspectief te bieden.
 8. Wijland Woonpioniers
  In de omgeving van Nijmegen wordt een ecologische woongemeenschap voor 20 huishoudens gerealiseerd, waarbij de focus ligt op ontmoeting, zorgzaamheid, samenwerking, solidariteit en ecologisch wonen.
 9. OngeWoon, Haarlem
  Een groep bewoners huurt sinds 1985 een oud schoolgebouw van de gemeente, dat zij zelf grotendeels hebben verbouwd tot woningen. De groep wil het complex kopen en een wooncoöperatie oprichten.
 10. Small Smart Living, Harderwijk
  Een community van 20 kleine woningen en een gemeenschappelijke ruimte worden gebouwd, waarbij de focus ligt op small en smart, groen en sociaal.
 11. Markvelde, Twente
  De Stichting Markvelds Belang richt zich op het behouden van een leefbaar gebied. Eén van de speerpunten is het bouwen van woningen voor starters.
 12. Klein Oers, Veldhoven
  Klein Oers is een groep van circa 20 enthousiaste leden. En zal bestaan uit 5 grote langgevelboerderijen waarin elk 6 tot 8 (offgrid) woningen worden gerealiseerd.
 13. De Nieuwe Meent, Amsterdam
  De Nieuwe Meent is een van de eerste pilotprojecten voor wooncoöperaties die de gemeente Amsterdam heeft geïnitieerd.
 14. De Huisdieren, Dieren
  7 vrienden willen een voormalige kleuterschool in Dieren aanschaffen.

Ontmoeten en ervaring uitwisselen?

Bij het opzetten en professionaliseren van een wooncoöperatie komt heel wat kijken. Alle feiten, weetjes en antwoorden vind je bij Cooplink, dé vereniging van alle wooncoöperaties en initiatieven.

Wooncooperatie

Toolbox voor de wooncoöperatie

Lees meer over de wooncoöperatie in onze eerdere publicaties in de Toolbox voor de wooncoöperatie.