Ontmoeten en ervaring uitwisselen?

Bij het opzetten en professionaliseren van een wooncoöperatie komt heel wat kijken. Alle feiten, weetjes en antwoorden vind je bij Cooplink, dé vereniging van alle wooncoöperaties en initiatieven.

OngeWoon, Haarlem

Pilot Hernieuwd Actieprogramma wooncoöperatie Platform31

De bewoners van dit initiatief wonen al sinds 1985 in een oud schoolgebouw in de gemeente Haarlem. De gemeente heeft het gebouw ‘kaal’ verhuurd en draagt alleen zorg voor onderhoud van de buitenkant. De woonvereniging heeft het gebouw zelf aangepast aan de eigen woonwensen. Ze hebben de keukens, badkamers, slaapkamers, trappen, dakramen, fietsenstalling en dergelijke zelf aangebracht.

De school had oorspronkelijk alleen klaslokalen op de begane grond. Er is een eerste verdieping gerealiseerd waar slaapkamers zijn. Het gebouw heeft door de vorm en de tuin het karakter van een hofje, de woningen zijn deels met volledig eigen voorzieningen, deels met gedeelde voorzieningen.

Adviseur

Ter ondersteuning is er een adviseur van stichting !WOON ingeschakeld. De financiële haalbaarheid wordt onderzocht en daarom worden er globale inventarisaties gemaakt van onderhoudskosten en de kosten van grotere bouwkundige aanpassingen.

Volgende fase

Omdat de waarde van zo’n oud schoolgebouw met deels onzelfstandige woningen moeilijk te bepalen is, laat de gemeente Haarlem meerdere taxaties uitvoeren. Deze vormen de basis voor gesprekken over een verkoopprijs. Als daar een haalbare prijs uitkomt, start de volgende fase.
In deze fase van het traject wordt gezocht naar een collectieve hypotheek, worden de huidige statuten aangepast bij de notaris en wordt het meerjarenonderhoudsplan inclusief begroting gemaakt.

In de zomer van 2019 kondigde de gemeente aan het perceel niet langer als strategisch vastgoed te beschouwen en het aan de bewoners zelf te willen verkopen. De woonvereniging, feitelijk de bewoners gezamenlijk, willen het pand graag kopen en de huidige woonvorm voortzetten.

De wethouders Wonen en Vastgoed staan achter het plan om de school aan de huidige bewonersgroep te verkopen. In samenhang met de verkoop worden voorwaarden als zelfbewoning en een anti-speculatiebeding vastgelegd. De gemeente heeft vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgenodigd, voor een overleg met de hele bewonersgroep en een bezichtiging van het pand.

Meer informatie

Procesbegeleider: Clemens Mol