Nieuws over de wooncoöperatie

Extern nieuws over de wooncoöperatie

Hieronder leest u een selectie van nieuws van diverse bronnen over de wooncoöperatie. Cooplink heeft een uitgebreid overzicht in de media.

Raad Almere akkoord met aangepaste grondprijs wooncoöperatie De Binnenhaven

De gemeenteraad van Almere is akkoord gegaan met een aangepaste grondprijs voor de realisatie van Wooncoöperatie De Binnenhaven in Almere-Haven. Hiermee is de realisatie van het winnende plan van de prijsvraag Who Cares uit 2017 een stap dichterbij gekomen. Het plan behelst een hofje met negentig woningen in diverse woonvormen die in coöperatieverband worden gerealiseerd.

Lees verder (Architectenweb, 14 november 2022)


Handboek wooncoöperaties Amsterdam

Clemens Mol en Tessa Buck hebben een digitale gids geschreven voor startende groepen of mensen die geïnteresseerd zijn in de wooncoöperatie. Je vindt er een schat aan informatie die je op weg helpt om jouw initiatief uiteindelijk de eindstreep te laten halen.

Lees verder (stichting !WOON, september 2022)


Ellen (27) kocht met vrienden een woonboerderij: ‘We hebben alle scenario’s vastgelegd’

Lees verder (AD, 26 december 2020)


De Warren gaat bouwen

Wooncoöperatie De Warren gaat 36 duurzame sociale- en middeldure huurwoningen bouwen.

Lees verder (De Warren, 20 december 2020)


…Geen ruimte in Rotterdam

Het Rotterdams Woongenootschap is na drie jaar hard werken tot een treurige conclusie gekomen. Onder de huidige condities is er geen ruimte voor coöperatief wonen in Rotterdam. HRW heeft geen locaties meer voor concrete projecten.

Lees verder (Het Rotterdams Woongenootschap, 18 december 2020)


Wat is een wooncoöperatie? ‘Missie is goed alternatief voor huren en kopen’

Stel je voor: je kunt met vrienden of kennissen op een stuk grond jullie eigen droomhuizen bouwen. Samen zijn jullie eigenaar van het geheel. Zogenoemde wooncoöperaties zijn voor velen het ideaalbeeld van duurzaam, betaalbaar en verantwoord wonen.

Lees verder (AD, 5 december 2020)


Verslag over Verduurzamen op Wiki Cooplink

Het verslag van de kennisdeelsessie over Verduurzamen staat online, op onze Wiki. Daar vind je ook de presentaties van die avond, het overzicht van subsidieregelingen en de regelgeving voor (bijna) energieneutrale gebouwen.

Lees verder (Cooplink, 4 december 2020)


Meld je aan! BBC StoryWorks start serie over ‘cooperative housing’

En dat begint met een oproep voor inspirerende verhalen vanuit Europa! Is het iets voor jullie? Meld je dan snel aan!

Lees verder (Housing Europe, 27 november 2020)


Wooncoöperaties voor senioren. Zonder corporatie lukt het niet

Met behulp van woningcorporatie de Alliantie kon vereniging Akropolis haar lang gekoesterde wens voor een woongemeenschap voor senioren in vervulling laten gaan. Enkele vergelijkbare initiatieven hopen nu ook met steun van woningcorporaties hun plannen vlot te trekken.

Lees verder (NUL20, september 2020)

Amsterdam: Meer geld en ruimte voor wooncoöperaties

Het stadsbestuur van Amsterdam gaat vergaande maatregelen nemen om de groei van wooncoöperaties mogelijk te maken. Door een leenfonds van 50 miljoen euro en het vrijgeven van nieuwbouwkavels speciaal voor coöperaties, kunnen op de korte- en middellange termijn zo’n 15 tot 20 projecten starten. Dit staat in de gepresenteerde uitwerking van het eerder vastgestelde Actieplan Wooncoöperaties.

Lees verder (Gemeente Amsterdam, 14 mei 2020)


Eerste Utrechtse wooncoöperatie van start

Woongroep Overhoop in Utrecht Overvecht tekent vandaag het koopcontract voor het pand dat ze nu huren van Mitros. Het is de tweede keer in heel Nederland dat een groep huurders collectief hun woning van een woningcorporatie koopt. Overhoop vormt sinds 2008 een christelijke, multiculturele woongemeenschap aan de Camera Obscuradreef in Overvecht-Zuid. De bewoners doen veel samen, zijn actief in de buurt en hebben naast een weggeefwinkel ook gastenkamers voor mensen die tijdelijk onderdak zoeken.

Lees verder (20 februari 2020)


Delft: Nieuwe woonvorm: de wooncoöperatie

Er komt mogelijk een nieuwe woonvorm in Delft: de wooncoöperatie. Bedoeld voor mensen met een kleinere beurs hebben of die niet in staat zijn om een woning te kopen. Wethouder Karin Schrederhof (Wonen) en Eric Amory en René Schalk van de Coöperatie middeldure huurwoningen Leeuwenhoek in oprichting hebben hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend. De coöperatie wil 33 betaalbare huurappartementen in Nieuw Delft bouwen.

Lees verder (Gemeente Delft, 8 oktober 2019)


De woongroep: wonen als een rijke in Amsterdam

Wooncoöperatie De Nieuwe Meent moet straks laten zien dat Amsterdammers met een middeninkomen betaalbaar en goed kunnen wonen als ze bereid zijn in een woongroep te trekken. Ze werken aan een nieuw gebouw.

Lees verder (Het Parool, 2 oktober 2019)


Amsterdam:

De gemeente Amsterdam gaat de groei van het aantal wooncoöperaties in de stad stimuleren. De komende 2 jaar starten 15 tot 20 wooncoöperaties met huurwoningen in het sociale en middensegment. Het aantal coöperatieve woningen moet in de jaren daarna oplopen tot 7.000 in 2025 om daarna door te groeien tot 40.000 coöperatieve woningen in 2040.

(gemeente Amsterdam, 23 september 2019) – nieuwsbericht staat niet meer online

Meer informatie over wooncoöperaties in Amsterdam


Beleidsregel experiment verkoopregels wooncoöperaties

In 2016 heeft de toenmalige Minister voor Wonen & Rijksdienst met de ‘Beleidsregel experiment verkoopregels wooncoöperaties’ de grootste belemmeringen weggenomen. Het experiment is op 31 december 2018 afgelopen. Omdat per 1 januari 2019 slechts sprake was van een beperkt aantal voorbeelden van een succesvolle vervreemding van woongelegenheden met korting aan een opgerichte wooncoöperatie en hiermee een evaluatie niet mogelijk was is besloten om de beleidsregel te verlengen (tot 1 januari 2022) c.q. het experiment voort te zetten, teneinde de effecten ervan wel te kunnen evalueren. Daarnaast is besloten om de voorwaarden in de beleidsregel op enkele punten aan te passen en hiermee passende waarborgen te creëren zodat de kans op het weglekken van maatschappelijk bestemd vermogen wordt geminimaliseerd. Waardoor het experiment ook voor de verkopende toegelaten instellingen aantrekkelijker is gemaakt.

Lees verder (Ministerie van BZK, 15 juli 2019)


Maarten van Poelgeest aanjager Amsterdams Actieplan Wooncoöperaties

Het Amsterdams Actieplan Wooncoöperaties moet zorgen voor steun aan op te richten wooncoöperaties. Nu krijgen wooncoöperaties vaak te maken met financiële en organisatorische problemen. Maarten van Poelgeest is aangesteld als aanjager van dit plan, vanwege zijn betrokkenheid bij het landelijke actieprogramma Wooncoöperatie bij Platform31. Dat heeft het het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad laten weten.

Lees ook: Oud-wethouder moet wooncoöperaties aanjagen (Het Parool, 29 maart 2019)


Model-bestuursverklaring verantwoording intermediaire verhuur

Intermediaire verhuurders verhuren woningen voor corporaties. Zij mogen bij de verantwoording over de toewijzingen gebruik maken van een bestuursverklaring. Dat is gebonden aan bepaalde voorwaarden. Welke voorwaarden dat zijn, staat in de toelichting bij de zogenoemde model-bestuursverklaring. Naast zorg- en maatschappelijke instellingen mogen sinds april 2018 ook leegstandbeheerders de verklaring gebruiken.

Lees verder (Autoriteit woningcorporaties, 18 februari 2019)


De Warren bewijst: wooncoöperatie als ontwikkelvorm werkt

De Warren is de eerste zelfbouw-wooncoöperatie in Nederland. ‘De bank heeft vertrouwen, bewoners zijn niet overgeleverd aan de markt en bouwen als huurders van hun eigen complex vermogen op’, zegt het landelijk Expertteam Woningbouw.

Lees verder (Stadszaken, 5 november 2018)


Woongroep Boschgaard realiseert zelf sociale huurwoningen met wijkcentrum

Het is de droom van woongroep Boschgaard: het voormalige buurthuis De Patio aan het Mgr. Van Roosmalenplein omtoveren naar duurzame sociale huurwoningen voor groepswonen, mét wijkcentrum. Zayaz is eigenaar van De Patio, en onderzocht samen met Boschgaard of die droom haalbaar is. De uitkomst van dat onderzoek was positief.
Daarom ondertekenden beide partijen op 10 september een samenwerkingsovereenkomst.

Boschgaard voert zelf de ontwikkeling, bouw én het beheer uit. En wordt hiermee één van de eerste wooncoöperaties van Nederland.

Lees verder (Persbericht Zayaz, september 2018)


Betaalbaarheid in coöperatieve woningbouw

Artikel over betaalbaarheid van wonen, met aandacht voor coöperatieve pioniers in Vlaanderen en voorbeelden in Zwitserland, Duitsland en Nederland.

Lees verder (Vlaams vakblad Ruimte, mei 2018)


Wooncoöperatie De Warren geselecteerd voor zelfbouwpilot IJburg

Wooncoöperatie De Warren mag op het Centrumeiland van IJburg 20 sociale huurwoningen en 16 middeldure huurwoningen realiseren. De gemeente Amsterdam heeft de groep geselecteerd uit drie inzendingen voor een coöperatief woonproject op de nieuwbouwlocatie. De bouw start halverwege 2019.

Lees verder (NUL20, 18 april 2018)


Het Rotterdams Woongenootschap kan bouwen op de Lloydpier

Op de Lloydpier in het Lloydkwartier is grond gereserveerd voor fundamenteel anders wonen in Rotterdam. De Gemeente Rotterdam stelt er ruimte beschikbaar voor een nieuwe wooncoöperatie. Dat betekent in een notendop: betaalbaar én kwalitatief duurzaam wonen voor gezinnen, midden in de stad.

Lees verder (Rotterdams Woongenootschap, 11 april 2018)

Lees ook: Nieuw woonconcept moet middengroepen in Rotterdam vasthouden (Cobouw, 12 april 2018)

Copekcabana en Ymere: principeakkoord over beheer woonblokken Van der Pek

Nul20, 7 februari 2018

Copekcabana en Ymere hebben een principeakkoord gesloten voor het beheer van twee huizenblokken met in totaal dertig sociale huurwoningen in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord. De panden blijven eigendom van de corporatie. Wel nemen de leden van Copekcabana een aantal beheertaken over, zoals het onderhoud van de panden en de binnentuin. Voor het gebruik van de panden wordt een collectieve huur betaald.

Lees verder


Actie-onderzoek voor betere ondersteuning van collectief wonen

SURF, februari 2018

Hoe kunnen we de ontwikkeling van collaborative housing (wonen met een vorm van gezamenlijkheid) in Nederland ondersteunen, door te leren van Nederlandse pionierservaringen en van internationale voorbeelden? Dat is de hoofdvraag van het SURF-project van het onderzoeksteam van Vincent Gruis en Darinka Czischke (TUD).

De onderzoekers werken nauw samen met de Amsterdamse woningcorporaties De Key en Rochdale, de Amsterdamse organisatie voor bewonersondersteuning Woon! en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS).
Lees verder

Zie ook: website Co-Lab Research

Intentieovereenkomst Het Rotterdams Woongenootschap en Timpaan

Het Rotterdams Woongenootschap, 22 januari 2018

De stap van initiatief naar realisatie kan gezet worden voor eerste bouwproject van de nieuwe Rotterdamse wooncoöperatie: Het Rotterdams Woongenootschap heeft op 22 januari een intentieovereenkomst getekend met maatschappelijk ontwikkelaar Timpaan die is gericht op de ontwikkeling van circa 100 tot 200 aantrekkelijke, duurzame en betaalbare gezinsappartementen voor de middengroep in of rond het centrum van Rotterdam.

Lees verder


Coöperatieve woningbouw met aandeelhouderschap werkt in Antwerpen

Een proefproject in Antwerpen laat zien dat coöperatieve woningbouw ook in andere Europese landen potentie heeft.

Lees de blog van Clenn Kustermans en Nele Verdonck (ontwerpbureau OMGEVING, Antwerpen).


‘De Ymeres moeten van hun monopolie af’

Het Parool, 7 augustus 2017

Sociale verhuurders vergeten hun taak door niet mee te werken aan wooncoöperaties als Copekcabana, schrijft Adri Duijvestein, oud-lid van de Tweede en Eerste Kamer voor de PvdA.

Lees verder


Kamerbrief financiering (woon)coöperaties

Kamerbrief, 12 juli 2017

Steeds meer burgerinitiatieven ontwikkelen zich tot maatschappelijke ondernemingen, waarmee ook steeds meer geld gemoeid is. Als nieuwe instituties blijkt het echter niet zo makkelijk een lening te krijgen van een bank. De Tweede Kamer verzocht de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën daarom enige tijd geleden knelpunten en mogelijkheden voor overheidssteun te verkennen. Ook wooncoöperaties horen hiertoe, aldus een toezegging van de minister voor Wonen en Rijksdienst op een motie uit oktober 2016.

In de afgelopen anderhalf jaar zijn vanuit de ministeries verschillende onderzoeken uitgevoerd en activiteiten opgezet. Als afronding van dit proces stuurde minister Dijsselbloem van Financiën op 12 juli 2017 een brief naar de Tweede Kamer over de Financiering coöperaties met een maatschappelijk doel. De kamerbrief gaat in op zowel zorg-, woon- als energiecoöperaties en constateert dat het vinden van financiering voor initiatieven wordt bemoeilijkt door hun nieuwheid, gebrekkige kennis en ervaring en moeite met het rond krijgen van de businesscase. Deze bevindingen liggen in lijn met wat de deelnemers binnen het actieprogramma Wooncoöperaties ondervinden. Het programma van Platform31 beoogt hierin stappen te zetten, zoals ook aangegeven in de kamerbrief. Onder andere een werkgroep met de Rabobank, woningcorporaties, experts en het ministerie van BZK, werkt aan financieringsconstructies. Later dit jaar zal een eerste model, waarbij het experiment met de verkoopregels vanuit woningcorporaties cruciaal is, gepresenteerd worden. Hiermee kunnen veel van de huidige knelpunten voor initiatieven worden opgelost. Platform31 zet zich in ieder geval tot eind 2018 om de wooncoöperatie een positie te geven binnen de Nederlandse volkshuisvesting.

Lees de kamerbrief (pdf)


Deze huurders worden straks hun eigen huurbaas

NRC, 17 juli 2017

In de Haagse Roggeveenstraat kopen huurders hun eigen straat en redden daarmee hun huizen van de sloop. Huurders in andere steden willen dat ook wel. „Maar dan moet de corporatie wel meewerken.”

Lees verder


NOS bij start groot onderhoud Dekemahiem

Jirnsum, 11 juli 2017

De NOS was vorige week aanwezig bij de start van het groot onderhoud dat de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum laat uitvoeren aan Dekemahiem. Het is nu een jaar geleden dat de VDJ de 25 woningen van Dekemahiem kocht van Elkien en daarmee van de sloop wist te redden. Landelijk gezien was dit een unieke gebeurtenis. Vorige week was het moment gekomen dat er gestart kan worden met het groot onderhoud aan de woningen.

Lees verder


De wooncoöperatie als nieuwe vorm van zelfbeheer

Omslag, maart 2017

Een wooncoöperatie is vorm van wonen waarin de zeggenschap en zelforganisatie van de bewoners voorop staat. Deze nieuwe vorm van (huur)wonen is in Nederland nog vrij nieuw, en er is nog veel kennis en ervaring nodig om de wooncoöperatie ook in ons land tot een succes te maken. Daarom organiseerde Omslag op 25 maart een Aanloopdag over wooncoöperaties, met medewerking van Bernard Smits. Zo’n 25 deelnemers beleefden een pittig-informatieve middag.

Lees verder


‘Woongroepen zijn onmogelijk geworden’

Het Parool,13 maart 2017

De regels in Amsterdam voor woningdelen zijn begin dit jaar ingrijpend veranderd. Woongroepen bestaan niet meer en worden aangemerkt als kamerhuurders.

Lees verder


Copekcabana: 30 huurders beginnen eigen woningcorporatie

Radio1, 23 februari 2017

Je eigen woningbouwvereniging spelen: dat is het idee achter de kleinschalige wooncorporatie Copekcabana. Een groep huurders met een laag- of middeninkomen die zelf twee woningblokken aankopen om er voor een betaalbare huur in te kunnen wonen. De onderhandelingen met woningbouwvereniging Ymere in Amsterdam zitten in de eindfase. Jeroen de Jager ging op pad met de initiatiefnemers.

Lees verder


Nieuwe samenwerking nodig voor meer betaalbare huurwoningen

D’66 Amsterdam, 8 februari 2017

Om het tekort aan middenhuurwoningen in Amsterdam tegen te gaan wil D66 pensioenfondsen en verzekeraars betrekken bij nieuwbouwprojecten. D66-raadslid Reinier van Dantzig heeft hiertoe een initiatiefvoorstel ingediend.

Lees verder


Documentaire over wooncoöperatie Ecodorp Boekel

Cooplink, 12 februari 2017

Op zondag 12 februari zond Human een documentaire uit over wooncoöperatie Ecodorp Boekel, deelnemer aan Cooplink. Voor wie het gemist heeft, de documentaire was erg de moeite waard en is te zien via de website van Omroep Human ‘We doen het zelf wel’.

Lees verder


Vliegende start voor Cooplink

Cooplink, 26 januari 2017

Ruim vijftig initiatiefnemers van wooncoöperaties bogen zich afgelopen zaterdag 21 januari over de vraag ‘Hoe kunnen we elkaar versterken’. Cooplink, het kennisnetwerk van wooncoöperaties, maakte met deze eerste ‘live’ bijeenkomst een vliegende start.

Lees verder


Eerste vijftig woningen vrij van verhuurderheffing

Cooplink, 16 januari 2017

Naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing, werd in juni 2016 bekend dat de heffingsvrije voet verruimd gaat worden van 10 naar 25 woningen. De SP diende een amendement in om het verder op te rekken naar 50 woningen. Vlak voor het Kerstreces 2016 ging de Tweede Kamer met dat amendement akkoord.

Lees verder


Amsterdam: Gemeente lanceert grondprijzen voor huurders die zelfbouw willen

Het Parool, 29 november 2016

De zelfbouwwoning voor huurders in Amsterdam is in de maak. De stad gaat voor nieuwbouwwoningen met korting grond ter beschikking stellen aan wooncoöperaties van huurders met lage inkomens.

Lees verder


Autoriteit Woningcorporaties doet uitspraak over klacht wooncoöp Finsterwolde

Cooplink, 4 november 2016

De Autoriteit Woningcorporaties (AW), het orgaan vanuit de overheid dat toezicht houdt op de woningcorporaties, heeft Wooncoöperatie Finsterwolde (in oprichting) gelijk gegeven. Hun verhuurder Acantus had € 5000,- ter beschikking moeten stellen zodat de bewoners een wooncoöperatieplan kunnen opstellen.

Lees verder


Nieuwsflits van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

KKNN, juni 2016

In deze nieuwsflits van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) komen twee Noordelijke wooncoöperaties aan bod. Op het gebied van wooncoöperaties loopt Noord-Nederland voorop. Zo is in het Friese Jirnsum de eerste woonco¬öperatie waarbij woningen vanuit de woningcorporatie, in dit geval Elkien, zijn overgedragen aan de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum. Ook in het Groningse Finsterwolde wordt druk aan de weg getimmerd voor overdracht van zogenaamde ‘kluswoningen’ aan een coöperatie.

Lees verder


Minister Blok wil MGE-regelingen voor wooncoöperaties toestaan

bron: NUL20 – 20 juni 2016

Minister Blok (Wonen) wil wooncoöperaties meer experimenteerruimte geven om deze nieuwe woonvorm meer kans van slagen te geven.

Lees verder


Een woningcoöperatie opzetten vergt een lange adem

bron: Follow the Money – 6 mei 2016

Sinds senator Adri Duivesteijn in 2013 de beheercoöperatie een wettelijke status wist te geven, krijgen ook andere typen woningcoöperatie meer aandacht. Zo’n huurderscoöperatie is een aansprekend idee, maar er zijn enkele serieuze knelpunten.

Lees verder


Volop interesse voor wonen in Finsterwolde

bron: Dagblad van Het Noorden – 22 april 2016

De interesse voor leegstaande- en vrijkomende huurwoningen in Finsterwolde is overweldigend. Dat zegt Coöperatie Finnewold die in korte tijd 125 aanmeldingen heeft.

Lees verder


Vluchtelingen krijgen toch woning van woningcoöperatie

bron: Het Parool, www.parool.nl1 maart 2016

Het plan van woningcoöperatie Samenwerking in Zuid om drie vluchtelingen een huurwoning te geven gaat gewoon door. Dat is maandag besloten door de ledenraad.

Lees verder


‘Coöperatie kan gat in woningmarkt dichten’

bron: Het Parool, www.parool.nl23 februari 2016

Overal willen groepen huurders hun eigen huis bouwen. Plannen voor ‘wooncoöperaties’ zijn er ook in Amsterdam, maar niet één is uitgevoerd. Zonde, zegt woningbouwexpert Erwin Beltman.

Lees verder


Er is nog een lange weg te gaan voor zelfbouwende huurders

bron: Het Parool, www.parool.nl31 januari 2016

Punt voor punt – Amsterdam stelt grond beschikbaar aan wooncoöperaties van huurders. Die kunnen hun eigen huis ontwerpen en beheren op het Archimedesplantsoen, Centrumeiland of het Havenstraatterrein. Toch hebben ze nog een lange weg te gaan.

Lees verder


Nog veel obstakels voor oprichten wooncoöperatie

bron: Woonbond – 15 december 2015

Tussen droom en daad liggen wetten in de weg en praktische bezwaren. Deze beroemde dichtregel van Willem Elschot gaat zeker op voor het oprichten van een wooncoöperatie, waarbij bewoners gezamenlijk het eigendom en/of beheer van hun woningen willen overnemen.

Lees verder


Experiment wooncoöperaties in grote steden

bron: Binnenlands Bestuur, www.binnenlandsbestuur.nl - 11 juli 2015

Kennisorganisatie Platform31 gaat de komst van nieuwe wooncoöperaties stimuleren. Huurders hebben met de komst van de nieuwe Woningwet per 1 juli meer mogelijkheden gekregen om zelf een coöperatieve vereniging op te richten. Doel is meer mensen eigen verantwoordelijk te geven voor hun woning én woonomgeving.

Lees verder


Actieprogramma voor woningcorporatie van huurders in grote steden

bron: Nu.nl, www.nu.nl11 juli 2015

Een groeiende groep Nederlanders wil zelf het beheer van woningen overnemen om zo meer zeggenschap te krijgen. Kennisorganisatie Platform31 experimenteert al langer met groepen mensen die dergelijke initiatieven nemen. Nu komt er een actieprogramma in vijf grote steden.

Lees verder


Wonen Limburg start proef wooncoöperatie

Op 1 juli 2015 gaat de herziene woningwet in werking. Hierin krijgen huurders de mogelijkheid het een wooncoöperatie te vormen, mits zij organisatie en financiering rond krijgen. Wonen Limburg, een van de grootste corporaties in de provincie, wil dit niet afwachten en start op eigen initiatief een proef met een wooncoöperatie.

Doelgroep zijn jongeren die graag in hun dorp willen blijven wonen, maar geen geschikte woningen kunnen vinden. De corporatie heeft met de provincie, gemeenten en banken een constructie ontwikkeld waarmee starters een woning kunnen kopen. Of het in de praktijk gaat werken, valt nog te bezien maar Wonen Limburg loopt in elk voorop in de ontwikkelingen.


Politiek wisselgeld pakt voor wooncoöperatie uit als startkapitaal

Eric Harms, Tijdschrift voor de Volkshuisvesting – oktober 2014

Aantredend senator Adri Duivesteijn lanceerde in maart 2013 de wooncoöperatie als instrument om de zeggenschap over het wonen weer bij de mensen zélf te krijgen. En bracht haar eind 2013 in als middel voor minister Blok om de goedkeuring van de PvdA in de Eerste Kamer voor het Woonakkoord binnen te halen. Inmiddels kan het concept van de wooncoöperatie rekenen op enthousiaste reacties én serieuze aandacht. Wat zich liet aanzien als politiek wisselgeld blijkt nu dus wel degelijk startkapitaal te zijn. Nu alleen de feitelijke uitwerking nog.

Lees het hele artikel


Pilot wonen in zelfbeheer van start

bron: Nederlandse Woonbond, www.woonbond.nl14 oktober 2014

Op het Woonbondsymposium over zelfbeheer in de volkshuisvesting op 21 juni in Arnhem, kondigde de Woonbond aan wonen in zelfbeheer actief te gaan bevorderen. De bond gaat huurders ondersteunen in het opzetten van zelfbeheerprojecten en wooncoöperaties en het Woonbond Kennis- en Adviescentrum start hiertoe een pilot. Op 1 oktober is ‘Twee Blokken Stad’ in Rotterdam uitgekozen als proefproject.

Lees het hele artikel


Kleine woningcoöperaties in de lift

bron: NOS.nl27 september 2014

De interesse bij particulieren in het opzetten van een eigen woningbouwvereniging stijgt. Er zijn nu zo’n honderd initiatieven. Dat zegt Platform 31, een kennisinstituut op het gebied van bouwen en wonen. Het platform begeleidt veertien van dit soort projecten.

Lees het hele artikel