Projectopzet

Hernieuwd Actieprogramma Wooncoöperaties 2020-2023

Platform31 start in opdracht van het ministerie van BZK het Hernieuwd Actieprogramma 2020-2023 om de realisatie van wooncoöperaties te stimuleren. Welke belemmeringen komen coöperaties tegen, hoe lossen we die op, en hoe maken we tempo? Het programma sluit aan op de onlangs verlengde Beleidsregel experiment verkoopregels wooncoöperaties.

Drie hoofdlijnen

Het programma kent drie hoofdlijnen:

  1. Het pilotprogramma wooncoöperaties. Een aantal initiatieven van wooncoöperaties wordt actief ondersteund met een procesbegeleider. Platform31 coördineert dit pilotprogramma, legt verbinding tussen betrokkenen, stimuleert kennisontwikkeling en -deling tussen de initiatieven en procesbegeleiders en borgt (ervarings)kennis in het Kennisdossier Wooncoöperaties.
  2. Het ondersteunen van Cooplink. Platform31 werkt samen met de vereniging Cooplink als professionele organisatie voor wooncoöperaties. Cooplink richt zich vooral op initiatiefnemers, allerlei soorten bewonersgroepen die gezamenlijk een wooncoöperatie willen oprichten.
  3. Het signaleren en helpen oplossen van een aantal specifieke belemmeringen die wooncoöperaties ervaren.

Platform31 bundelt alle ervaringen, belemmeringen en oplossingen en deelt resultaten, zodat straks alle wooncoöperaties in Nederland ervan kunnen profiteren.

Ontmoeten en ervaring uitwisselen?

Bij het opzetten en professionaliseren van een wooncoöperatie komt heel wat kijken. Alle feiten, weetjes en antwoorden vind je bij Cooplink, dé vereniging van alle wooncoöperaties en initiatieven.

Wooncooperatie

Toolbox voor de wooncoöperatie

Lees meer over de wooncoöperatie in onze eerdere publicaties in de Toolbox voor de wooncoöperatie.