Publicaties

Toolbox voor de wooncoöperatie

Algemeen: wat is het?

Start/verkenningsfase

Businesscase & financiering

Op de hoogte blijven?

Hou voor de te verschijnen publicaties onze website in de gaten of schrijf u in voor de (tweewekelijkse) nieuwsbrief: platform31.nl/abonneren


Wooncoop WOONCOOP
Beschrijving van een zoektocht naar de nieuwe woningbouwcoöperatie

Wat als we een nieuwe woningbouwcoöperatie zouden oprichten? Deze vraag stelden architecten en onderzoekers van DUS en Partizan Publik zich eind 2011. Voor zzp-ers en andere jonge creatieven in Amsterdam zat de woningmarkt toen stevig op slot. Collectief kopen en huren, zoals ruim 100 jaar geleden, zou uitkomst kunnen bieden, zo was het idee. In november 2014 werd een eerste tussenstand van de zoektocht gepubliceerd. Al zijn er nog veel open eindjes, de wooncoop is hiermee weer een stapje dichterbij gekomen.

Download (pdf)


De Wooncooperatie - Adri Duivesteijn De Wooncoöperatie

Essay Adri Duivesteijn, 2013
bron: www.adriduivesteijn.nl

“Concreet betekent deze toezegging dat uitwerking wordt gegeven aan mijn pleidooi voor een tussenvorm tussen koop en huur, die (meer) mensen in staat stelt zelf inhoud te geven aan de eigen woon- en leefomgeving; een pleidooi dat ik in 2013 expliciteerde in het essay ‘Op weg naar een zichzelf organiserende samenleving’.” Een belangrijke mijlpaal in onze ruimtelijke ordening.

Download (pdf)